Prevence syndromu vyhoření u zaměstnanců firmy: Jak na to?

Každá firma by se měla co možná nejvíce předcházet možnému syndromu vyhoření u pracovníků. Proč? Protože vyhoření je problémem jak pro pracovníka samotného, tak i pro jeho zaměstnavatele. Je to situace, která má vážné implikace jak pro psychické zdraví dotyčného pracovníka, tak i pro chod týmu, případně celé firmy. Zde je pět věcí, které můžete ze strany personalisty udělat, abyste snížili u vašich zaměstnanců riziko syndromu vyhoření.

Ilustrační snímek

Nabídněte prostor pro vlastní iniciativu a rozhodování

Vyhoření má často kořeny ve frustraci a pocitu méněcennosti. Dejte pracovníkům najevo, že si vážíte jejich názoru, a dejte jim dostatečné rozhodovací a exekutivní pravomoci, aby se necítili pouze jako roboti bez vlastního uvažování.

Podpořte sounáležitost

Jak uvádí Change Board, lidem se lépe pracuje a více snáší stres, pokud se cítí jako součást jednoho týmu. Podpořte komunitní cítění ve vaší firmě různými neformálními akcemi, team-buildingy a jinými stmelovacími aktivitami.

Nastavte kulturu spravedlnosti

Ve vaší firmě se nesmí nikdo cítit odstrkovaný. Odstraňte jakékoliv tendence diskriminace jednotlivců i skupin či pohlaví.

Snižte nátlak na zaměstnance

Nejčastějším důvodem vyhoření jsou příliš vysoké nátlaky na zaměstnance. Nepřetěžujte pracovníky, neglorifikujte workoholismus a nabídněte zaměstnancům možnost efektivně skloubit pracovní a osobní život.

Oceňujte pracovníky

Oceňování zaměstnanců je důležité. A to nejen to finanční, ale i čistě verbální nebo nefinanční. Jednoduše je nutné veřejně oceňovat dobře odvedenou práci i snahu.

 

-mm-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard