Přijďte na bezplatný ukázkový workshop „Využití osobnostní typologie MBTI v praxi“

Zúčastněte se ukázkového workshopu zaměřeného na nejpoužívanější psychologický nástroj pro zjišťování typologie osobnosti - MBTI®. Dne 10. dubna 2018 jej v Praze pořádá společnost Coaching Systems, leader v oblasti použití této typologie v rozvoji, managementu a koučování a jediný certifikovaný partner pro poskytování MBTI® v České republice.

Workshop Coaching Systems

Workshop je určen zejména pro HR specialisty, odborníky na rozvoj lidských zdrojů, manažery se zájmem o rozvoj týmu, ale i zájemce o vlastní rozvoj.

Na workshopu Využití osobnostní typologie MBTI® v praxi se seznámíte s touto osobnostní typologií a možnostmi jejího využití v rozvoji firem a týmů, například pro zefektivnění práce leaderů, koučů a mentorů. Seznámíte se také s možnostmi vašeho dalšího vzdělávání a získání certifikace MBTI®.

  • datum: 10. dubna 2018 v čase 18.00–20.00
  • místo konání: v sídle společnosti Coaching Systems, Badeniho 3, Praha 6
  • lektoři: PhDr. Anita Crkalová a Mgr. Petra Zárubová
  • cena: zdarma

Co je MBTI® a co získáte jeho používáním?

MBTI®, neboli Myers-Briggs Type Indicator®, je nejznámější a nejdůvěryhodnější psychologický nástroj pro zjišťování typologie osobnosti. Má důkladně propracovaný psychologický základ, avšak zároveň se velmi snadno aplikuje do praxe.

Je to mnohem víc než jen osobnostní dotazník. Pomáhá pochopit mezilidské rozdíly, které nás definují jako jednotlivce, bez toho, aby nás zároveň hodnotil či odsuzoval. Může být jedním z vstupů do rozvojových programů. Organizace po celém světě důvěřují MBTI® při zvyšování produktivity a výkonnosti.

MBTI® pomáhá pracovníkům lépe pochopit vlastní preference, získat cenné informace o svých silných stránkách a také podněty pro úvahy, na co si dávat pozor v různých situacích. Pomáhá lépe pochopit naše kolegy, podřízené a nadřízené. Díky MBTI® dokážeme také přizpůsobit svůj komunikační styl různým osobnostním typům.

Kromě praktických ukázek práce s typologií MBTI® se na workshopu Využití osobnostní typologie MBTI® v praxi seznámíte i s obsahem kurzů, které dále rozšíří vaše schopnosti efektivně využívat tuto typologii jako nástroj osobního rozvoje: