Přijměte si svou cestu na vrchol

Ačkoli to na první pohled může znít poněkud divně, druhým povoláním obchodních ředitelů by klidně mohl být náborář. Obchodní ředitel má na starosti školení, rozvoj a motivaci prodejního personálu, musí jej však také umět do podniku vůbec vybrat a přijmout. Náborářská odpovědnost obchodních ředitelů se často opomíjí, ale je velice důležitá. Náborářská strategie by měla být dlouhodobou strategií obchodního oddělení každé firmy. Je třeba uvědomit si, že nestačí být ani nejlepším školitelem či motivátorem na světě, selžete-li jako náborář.

Při náboru pracovních sil, které budou podniku zajišťovat úspěšný prodej jeho produktů, je více než nutné dbát na to, aby byl přijat pracovitý a motivovaný týmový hráč. Toho mohou náboráři (obchodní ředitelé) docílit jen tehdy, jestliže budou ke kandidátům přistupovat z pozice nákupčího. Často je tomu totiž naopak a obchodní ředitelé vystupují při náboru jako prodejci příliš vychvalující danou pozici.

Obchodní ředitelé by se dále měli při náboru nových prodejců uvědomit, že se nebudou setkávat se špatně napsanými životopisy. Obchodníci se umějí prezentovat v tom nejlepším světle, a tak i pohovor s nimi může být zavádějící. Úkolem náboráře ovšem není posoudit jen připravenost na pohovor. Měl by tedy s každým kandidátem zorganizovat pohovorů několik a ukončit je nějakou společenskou akcí, například večeří či sportem. Nejdůležitější u kandidátů na tyto pozice je, aby jim nechyběl temperament.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher