Přílišný ohled na vztahy může sabotovat podnikání

I když jsou vztahy pro podnikání důležité, ptáte se někdy sami sebe, zda svému podnikání škodíte tím, že je dáváte na první místo? Existuje několik způsobů, jak mohou vztahy podnikání ubírat včetně následujících situací:

- Vyhýbání se nepříjemné konverzaci. Pokud ve vztazích a podnikání nejsou řešeny odlišné názory, může to zapříčinit vážnější konflikty.

- Výběr přítele do týmu. Když vámi vybraný člověk nemá potřebné dovednosti a zkušenosti pro pozici, může vám „ujet vlak“, protože jste nábor založili převážně na vztahu.

- Protekcionářství. Ostatní mohou takové preference v chování vycítit, a rozdělit tak tým na znepřátelené tábory.

- Jasné hranice. Mějte pokud možno veškeré firemní praktiky zaznamenané ve formálních dokumentech a to i když podnikáte s přítelem nebo členem rodiny. Tak vznikne méně prostoru pro nedorozumění a bude snadnější oddělit obchodní část vztahu od osobní.

Pokud dokážete udržet firemní záležitosti na prvním místě a nebudete se vyhýbat důležitým diskuzím a rozhodnutím, může být vztah podnikání prospěšný. Ti, kteří mají zájem o ostatní, přidávají zdravou dynamiku, která vede k lepším řešením, výsledkům a produktivitě.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com