Případová studie: Česká pojišťovna, a.s.

Významná česká konzultantská společnost Kontis s.r.o. realizovala v roce 2001 implementaci e-learningu v České pojišťovně a.s., nejúspěšnějším a kapitálově nejsilnějším českém pojišťovacím ústavu. K tomu nejdříve vypracovala případovou studii, v níž definovala vzdělávací cíle společnosti a nejefektivnější způsoby jejich řešení. Cílem České pojišťovny bylo v tomto smyslu zvyšování produktivity její obchodní sítě, zefektivnění vnitřních procesů a zkvalitnění služeb pro klienty – to vše prostřednictvím kvalitní práce s lidskými zdroji.

Vysoká počítačová gramotnost zaměstnanců České pojišťovny a kvalitní informační systémy umožnily soustředit se při implementaci e-learningu přímo na definici pilotních elektronických kurzů, propojení systému e-learningu se stávajícími informačními systémy a vybudování prostředků pro jeho budoucí rozvoj. Finálně bylo pro Českou pojišťovnu vybráno patnáct elektronických kurzů s širokým obsahem testování v mnoha oblastech (produkty, jazyky apod). Každý kurz byl vytvořen specificky na základě technologií společnosti Kontis **Tutor2000** a **ToolBook II Instructor**.

Zavedením elektronické výuky se v České pojišťovně podstatně zkrátila doba potřebná k vývoji a organizaci podnikových kurzů. Došlo tak také k výrazné eliminaci administrativy a úspory nákladů na cestovné, ubytování, školící pomůcky apod. Díky zavedeným systémům a službám, které společnost Kontis poskytuje průběžně pro kontinuální rozvoj celého projektu, se Česká pojišťovna již připravuje na převedení všech svých produktů do elektronické podoby. Systém elektronické výuky považuje pojišťovna zejména za konkurenční výhodu
Zdroj: Kontis e-learning - leader na trhu aplikací pro řízení lidských zdrojů v ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Kontis e-learning