Příprava programu snížení stresu na pracovišti

Stres je velkým nepřítelem efektivního pracovního prostředí. Je to tichý zabiják motivace, živná půda pro dělání chyb a zároveň cesta vedoucí k vyhoření zaměstnanců. Z pohledu zaměstnavatele je nutné udržovat stres v pracovním prostředí dané firmy na co nejnižší úrovni a naučit pracovníky stres spojený s výkonem zaměstnání lépe zvládat. Zde jsou kroky, které vedou k vytvoření programu bojujícího proti přemíře stresu na pracovišti.

Ilustrační snímek

Identifikace stresorů

Stresory jsou faktory a situace, které u zaměstnanců působí jako spouštěče stresu. Podle HR Zone je ze všeho nejdříve nutné tyto stresory identifikovat, popsat, analyzovat a zjistit, kde všude se vyskytují a kde všude mohou působit.

Kdo je ohrožen?

Identifikujte skupiny a pracovníky, kteří jsou výše zmiňovanými stresory nejvíce ohrožení. Pamatujte nejen na stresory působící přímo v práci, ale i mimo ni. Například lidé ve směnném provozu budou ve větším stresu už jenom kvůli složitosti vyvážení osobního a pracovního života.

Dopady na fungování pracovního prostředí

Určete, jaké dopady má stres na fungování daných pracovníků i celého pracovního prostředí. Zvyšuje se riziko pracovních úrazů? Zvyšuje se fluktuace zaměstnanců nebo se snižuje kvalita nabízených služeb?

Návrhy na zlepšení

Učiňte návrhy na zlepšení. Pamatujte, že vaším cílem je najít dlouhodobé a udržitelné řešení, které bude stresory řešit v jejich samém jádru, a nesoustřeďte se pouze na kosmetické úpravy symptomů stresu.

Analýza a kontrola

Zajistěte následnou analýzu a průběžnou kontrolu stavu tak, abyste věděli, jestli vámi implementovaná opatření fungují, a abyste měli průběžný přehled o tom, jak se situace okolo stresu u vás ve firmě vyvíjí.

 

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone