Privilegia manažerského života znesnadňují vedení

Získat si srdce a mysl zaměstnanců je pro management důležité. Motivovaný zaměstnanec má pevnější pouto k firmě a odráží se to i na odvedené práci. Některé vymoženosti a výsady manažerského života ale mohou vytvořit až příliš velkou propast.

Motivovanost zaměstnanců je závislá na množství faktorů. Jedním z nejdůležitějších je postoj vůči vedení organizace. Například 76 % zaměstnanců v dobře prosperujících britských firmách věří, že jsou rozumně vedeny, v porovnání s globálním průměrem 62 %. Téměř 80 % souhlasí s rozhodnutími svých manažerů (oproti 61 %). Proč zaměstnanci těchto firem mají tak dobré mínění o svých vedoucích? Klíčovým prvkem je snížený „sociální rozestup“ mezi lídry a zaměstnanci.

Úspěšné vedení je o udávání kurzu, ukazování cesty a také o tom, aby byla motivace tento kurz následovat. Pokud se vůdce pohybuje příliš vpředu, riskuje, že zaměstnanci zůstanou vzadu, nebo se zcela odpojí. Management musí vykazovat citlivé vnímání na všech úrovních hierarchie. Mnoho výhod vrcholového managementu bohužel snižuje tyto schopnosti. Past úspěchu jim sice usnadňuje život fyzicky, ale izoluje je od reality a v konečném důsledku jim paradoxně ztěžuje vedení firmy.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management