Příznaky nezdravé firemní kultury

Ilustrační snímek

Vaši zaměstnanci sice mohou vypadat spokojeně, ale jistě sami dobře víte, že zdání někdy klame. Zdravá firemní kultura plní skutečné potřeby zaměstnanců a jde ještě dál – poskytuje trvalou a efektivní podporu. Poznáte-li některý z níže následujících typických příznaků nezdravé firemní kultury, postavte se jim čelem a hledejte způsoby, jak je vyléčit.

1. Upřednostňujete určité zaměstnance před ostatními

Kolektiv dobře pozná, když někomu nadržujete. Všichni zaměstnanci by měli mít stejné možnosti.

2. Příliš snadno obcházíte pravidla

Dáváte svým lidem čas a prostor pro řešení naléhavých osobních záležitostí. To je v pořádku, pokud nízká produktivita několika takto privilegovaných zaměstnanců nefrustruje ostatní.

3. Zaměstnanci se bojí riskovat

I když vyzýváte k hledání nových řešení, vaši lidé nepřicházejí s žádnými inovacemi. Příčinou může být váš přístup ke kritice neúspěchů.

4. Zaměstnanci zaujímají defenzivní postoj

Kdykoli oprávněně upozorníte na něco, co je třeba vyřešit či zlepšit, zaměstnanci se začínají bránit. Pravděpodobně mají pocit, že upřímný rozhovor s nadřízenými není možný.

5. Zaměstnanci vám předávají pouze kladnou zpětnou vazbu

Absence jakékoli kritiky je podezřelá. Vaši lidé se ve skutečnosti mohou bát, že kritiku nedokážete přijmout.

6. Talentovaní lidé podávají průměrné výkony

Pokud vaši nejtalentovanější lidé dosahují jen průměrných výsledků, nedostávají od vás něco, co potřebují.

7. Zákazníci si často stěžují

Reakce zákazníků odrážejí úroveň péče firmy o zaměstnance.

8. Špatné zprávy se dozvídáte pozdě

Zákazníci opouštějí vaši firmu se stížnostmi, které se k vám dostanou až zpětně. Vaši zaměstnanci jsou pak znechuceni nečinností firmy.

9. Na poradách se opakují stále tytéž problémy

Pokud řešíte stále totéž, je zřejmé, že vaše způsoby řešení problémů nefungují.

10. Rodinní příslušníci zaměstnanců nechodí na firemní oslavy

Pokud je zvete a oni opakovaně nepřicházejí, pravděpodobně o vás nemají dobré mínění.

-kk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum