Pro lepší svět i práci

Jednadvacátému století je teprve pár let a už se jeví jako doba sobeckosti, podezřívání, nezdvořilosti a násilí. Článek nabízí zamyšlení nad tím, jak do lidských životů, práce a společenství vrátit soucit, empatii a slušnost. Připomíná myšlenku Mahatmy Ganhdiho: „My sami musíme být tou změnou, kterou chceme ve světě vidět.“

Důležité je přistupovat s pokorou k sobě i ostatním. Je třeba uvědomit si, že i jednotlivec má velkou moc, protože jeho chování může ovlivňovat druhé. I když se druhá strana ukazuje jako neovlivnitelná, člověk by měl vytrvat a hledat společné téma. Efektivnější je mít moc spolu s někým než nad někým.

O druhých bychom si měli myslet to nejlepší a bojovat proti nespravedlnosti. Neměli bychom vyvyšovat loajalitu nad integritu. Ať už jde o kamaráda nebo šéfa, jestliže překročí určitou morální hranici, proč ji překračovat s ním?

Mezilidské vztahy posílí větší míra naslouchání a upřímné jednání. Vyplatí se úcta jak k mládí, tak ke stáří. Člověk by v dnešní době měl být otevřený jiným kulturám a názorům.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: Better Workplace Now - server amerického konzultanta Toma Tereze s tipy pro lepší pracoviště
Zobrazit přehled článků ze zdroje Better Workplace Now