Problémy 360stupňové zpětné vazby

Ilustrační snímek

360stupňová zpětná vazba patří k nejúčinnějším metodám hodnocení zaměstnanců a směřování jejich dalšího rozvoje. Má-li však být úspěšná, musí dodržovat určitá pravidla. Server HR Zone upozornil na zbytečné chyby, které se opakují při získávání 360stupňové zpětné vazby a radí personalistům, na co si dát největší pozor.

Co je to 360stupňová zpětná vazba?

Jedná se o metodu anonymního hodnocení zaměstnance prostřednictvím dotazníku, který vyplňují jeho podřízení, kolegové, nadřízení nebo i obchodní partneři. Zaměstnanec zároveň hodnotí také sám sebe. Výsledky jsou pak podkladem pro další rozvoj zaměstnance.

Čemu se vyhnout?

1. „Vyplňování dotazníků“

Nemluvte o 360stupňové zpětné vazbě jako o vyplňování dotazníků. Zbytečně ji tak degradujete na zaškrtávání odpovědí, které vlastně není nijak důležité. Vaším úkolem je zdůraznit smysl této metody pro zlepšování výkonnosti zaměstnanců. Raději proto řekněte například:Jděte prosím na náš web a zaznamenejte svou zpětnou vazbu. Tešíme se na vaše konstruktivní hodnocení.

2. Nesdílejte získané údaje

360stupňovou zpětnou vazbu sbíráte a interpretujete za účelem dalšího rozvoje zaměstanců, nikoli například za účelem jejich finančního hodnocení. Odmítejte proto žádosti kolegů z oddělení odměňování či dalších oddělení o sdílení dat. Jednak je to neetické a jednak to vede ke zkresleným interpretacím výsledků. Jakmile se to zaměstnanci dozvědí, už vám nebudou věřit a zpětná vazba od nich ztratí smysl.

3. Neptejte se, co by zaměstnanci měli dělat

Nežádejte o hodnocení, jak často by zaměstnanci měli něco dělat. Zaměřte se na to, co skutečně dělají. „Co by kdyby“ do 360stupňové zpětné vazby nepatří. Chcete-li porovnávat výsledky zaměstnanců na různých úrovních, hodnoťte různé skupiny zaměstnanců a porovnávejte je mezi sebou. Je to mnohem přesvědčivější než hodnocení na základě subjektivního úsudku, co by mohlo být.

4. Nehodnoťte více zaměstnanců najednou

Pokud někdo hodnotí například pět lidí zároveň, má přirozenou tendenci porovnávat je mezi sebou, nikoli individuálně. To zkresluje objektivní úsudek. Jsou to ty případy, kdy si říkáte: „Janě jsem tady dal dva body, tak to musím dát Petrovi tři.“ Ve snaze zrychlit celý proces tak můžete získat nerelevantní data.

S jakými problémy 360stupňové zpětné vazby jste se setkali vy?

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone