Proč by měl někdo pracovat ve vaší firmě?

Když vezmeme v potaz, že kvalitní uchazeči mají dnes více příležitostí, je důležité si tuto otázku pokládat.

Pokud chcete, aby do vás uchazeč „investoval“, jinými slovy akceptoval vaši nabídku, musí být konkurenceschopná a zajímavá. Zaměstnanci dělají dvě zásadní věci – přicházejí a odcházejí. To, proč se tak děje, je primární náborový mezník, který odděluje skvělé firmy od těch ostatních. Vše se odvíjí od hodnoty nabídky, kterou vaše firma předkládá. Pokud ne, budete opakovaně přicházet o kvalitní zaměstnance.

Zvažte následující body:

Firemní kultura a hodnoty

Čím je vaše firma jedinečná? Co si lidé myslí o vaší firmě? Čím jste pro zaměstnance atraktivní? Pracovním prostředím, komunikačním nebo rozhodovacím stylem? Nebo typem lidí, kteří u vás pracují? Jak se zaměstnanci v práci baví? Jak jsou dělána zásadní rozhodnutí? Jak se podporuje týmová práce? Podporujete svobodu projevu a názoru? Všechny tyto a mnohé další otázky jsou důležité pro vytvoření obrazu vaší firmy.

Firemní občanství

Jak přispívá vaše firma ke zlepšení života ve společnosti? Tento aspekt začíná hrát důležitou roli, zvlášť pro mladší generace. Chtějí cítit, že mají vliv na život kolem sebe. Co děláte pro oslovení těchto osob? Jedna známá firma například poskytuje čtyři hodiny týdně pro dobrovolnou práci mimo firmu, kterou plně hradí. Děláte i vy něco pro „lepší svět“?

Odměny

Odvíjejí se odměny ve vaší firmě od výkonu nebo od toho, jak dlouho pro vás někdo pracuje? K finančním odměnám chtějí špičkoví uchazeči obvykle další výhody, které je ale třeba pečlivě přizpůsobit věku a životnímu stylu těchto lidí.

Podpora růstu a kariéry

Jaké příležitosti v této oblasti nabízíte? Jsou jak vertikální i horizontální? Horizontální znamená, zda silný jedinec dokáže získat větší vliv, aniž by se musel stát manažerem. Jak jasné je, co je třeba udělat pro to, aby člověk získal povýšení, více prostředků, nebo zcela změnil pozici?

Jako náboráři jste jediní, kdo by měl znát odpovědi na tyto otázky. Musíte chápat, že tvoří základ toho, jak úspěšní budete v náboru špičkových uchazečů a v tom, jak efektivně bude vaše firma přitahovat a udrží si talenty. Hodnota nabídky je klíčová deviza, kterou vaše firma nabízí adeptům pro jejich život, životní styl a potřeby. Prosté nabídnutí práce již nestačí.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net