Proč by měl zaměstnavatel pečovat o kvalitu pracoviště?

Před několika lety se kvalitou pracoviště zabývala jen menšina manažerů. Koncept motivace a spokojenost lidí byl považován až za podivínský. Průzkumy ale postupně ukazují, co je měřítkem kvality pracoviště celá desetiletí: uvědomování si faktu, že lidé, kteří ve firmách pracují, jsou více než jen součástí soukolí. Pokud je jejich zaměstnavatel skutečně získá pro věc, mohou být výsledky dramaticky lepší.

Jak to funguje?

Pracoviště minulosti nenechávalo zaměstnanci téměř žádnou flexibilitu řídit svoji rodinu, osobní problémy nebo každodenní potřeby pro běh domácnosti. S časem ale neuspokojené osobní potřeby erodovaly pracovní koncentraci, zanícení a kreativitu.

Kvalitní pracovní směrnice na druhou stranu umožňují zaměstnancům řídit své životy, a tak zapojit veškerý potenciál do komplexních úkonů informačního věku. Spokojení zaměstnanci zachází lépe se zákazníky a prohlubují tak jejich loajalitu. Dobré směrnice také nahrávají takovým vztahům s nadřízenými nebo kolegy, které povzbuzují zaměstnance k rychlejšímu kariérnímu vzestupu.

Autor tvrdí, že byl během let svědkem řady případů, kdy změna na pracovišti vedoucí k opravdové spokojenosti zaměstnanců následně přinesla i firmě finanční ovoce.

Průzkum

Do roku 2004 sledovala firma Hewitt Associates 300 firem po dobu pěti let a zjistila, že nárůst zanícení zaměstnanců jasně vede k lepší finanční prosperitě společností. A to i u slabších firem.

Paralelní studii pak provedli Towers Perrin-ISR. Jejich tříletý projekt zkoumající 41 zaměstnavatelů ukázal, že firmy, které pracují konzistentně na zanícení svých zaměstnanců vykázaly nárůst ziskovosti o 3,74 % během tříletého období, zatímco firmy se slabě angažovanými zaměstnanci zaznamenaly 2% propad.

Výsledky ukazují pozoruhodnou schopnost zanícené pracovní síly ovlivnit prosperitu firmy. Jsou jasným důkazem její silné korelace vůči produktivitě a ziskovosti.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal