Proč chodí zaměstnanci do práce tak často pozdě?

Pozdní příchod zaměstnanců do práce je v mnoha podnicích každodenním jevem. Personální odborníci se proto také velmi často zabývají otázkou, kde hledat příčinu tohoto jevu. Nejčastější příčiny byly v tomto smyslu neustále uváděny vždy s ohledem na pohlaví, věk, rodinný stav a bydliště zaměstnanců. Nedávný výzkum, který proběhl na základě 27 různých odborných studií z celého světa na jedné z izraelských univerzit však prokázal, že tyto faktory za příčiny pozdního příchodu do zaměstnání označovat nelze.

Za pozdní příchody může podle zmíněné studie pouze a výhradně negativní přístup zaměstnanců ke konkrétní práci nebo podniku. Zaměstnanci, kteří chodí pozdě tak demonstrují svůj nezájem a snaží se ukrátit si pracovní dobu. Tento závěr byl izraelskými vědci vyvozen na základě sociologicko-psychologického výzkumu, konkrétně faktu, že korelace mezi záměrnými absencemi a pozdními příchody asi 8000 zkoumaných zaměstnanců byla mnohem větší než ta mezi pozdními příchody a absencemi neúmyslnými.

Pozdní příchody jsou tedy ukazatelem přístupu zaměstnanců k jejich práci. Manažeři by proto měli sledovat, kdy jejich podřízení přicházejí do práce a v případě četných pozdních příchodů se snažit odhalit příčinu – příčinu negativního přístupu, který jeho podřízení vůči své práci i zaměstnavateli zachovávají. Manažer by měl s jednotlivými zaměstnanci pracovat ve smyslu podílení se firemních cílech a změně jejich vnímání podniku, nemusí totiž vždy platit, že zaměstnanec, který chodí pozdě je současně méně výkonný. Shledá-li však manažer, že některý z jeho podřízených je skutečně absentér i nevýkonný pracovník, měl by se takové osoby ve firemním zájmu zbavit.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone