Proč nepodceňovat význam HR

Ilustrační snímek

Na konci května vyšel na TLNT.com článek Carol Andersonové, dlouholeté ředitelce HR oddělení v mnoha společnostech v USA, ve kterém se pozastavila nad stále ještě často nevyužívaným potenciálem Human Recources. Podle autorky může právě HR hrát zásadní roli ve vylepšení výkonnosti celé společnosti, stejně jako v maximalizaci účinků při nejrůznějších dílčích změnách či restrukturalizacích na úrovni jednotlivých oddělení. Jak lze podle ní nejlépe zúročit know-how HR odborníků?

Důležitým krokem je mít v umění HR důvěru – teprve když se HR pracovníkům nechá do jisté míry volná ruka, mohou se prokázat jako nenahraditelní partneři při zlepšování efektivity práce. Autorka z vlastní zkušenosti uvádí několik případů, kde HR mohlo výrazně pomoci, ale ředitelé provozu se na dané oddělení vůbec neobrátili – mezi ty patří uvedení nového softwarového systému IT oddělením, sloučení společnosti s menší firmou, jejíž produkt se kulturně liší od dosavadní produkce společnosti, či snaha provozu o vylepšení výkonnosti konkrétního oddělení.

Aby jejich snahy měly maximální přínos, měli by se podle Andersonové pracovníci HR držet několika hlavních zásad. Měli by kupříkladu mít na paměti, že každá společnost má specifickou kulturu své organizace, do které nemá cenu dělat zásadní změny a u které mají smysl jenom zásahy do dílčích částí. HR má také v zásobě několik velice přínosných systémů, které diagnostikují problém a analyzují výsledky změn (Six Sigma, Lean, Project Management). Neméně důležitou poznámkou je také to, že efektivita tolik populárních zaměstnaneckých seminářů a kurzů je spíše mýtus – moderní výuka v oblasti andragogiky již dnes nabízí mnohem účinnější metody vzdělávání zaměstnanců.

-mm-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT