Proč v práci potřebujete spojence

Proč pracujete? Samozřejmě kvůli penězům a dalším výhodám. Jakmile však dosáhnete splnění svých základních potřeb, nebudete již pracovat pouze kvůli financím a začnete chtít něco víc. Průzkumy ukazují, že lidé chtějí v práci výzvy, uznání od těch, kterých si váží a zejména usilují o splnění poslání daného svou pracovní rolí. Ať už je touto rolí cokoli, potřebují k tomu mít ve firmě spojence, kteří jim pomohou k úspěchu. ¨

Spojencem se rozumí kolega, který vám nabídne pomoc a často i přátelství. Bude podporovat vaše názory, pomáhat při řešení problémů, naslouchat a také říkat, co si myslí, abyste získali širší perspektivu. Hovoříme zde samozřejmě o spojenectvích založených na dobrých úmyslech. Článek uvádí deset tipů pro pracovní spojenectví.

- Základem pozitivního pracovního spojenectví je efektivní komunikace. Musíte být schopni říci svému spojenci, co chcete a zároveň naslouchat jeho potřebám.

- Jednejte se spojenci jako se sobě rovnými. Nezáleží na tom, jakou funkci ve firmě zastávají, vycházejte z toho, že všichni zaměstnanci jsou si rovni.

- Postupujte vysoce profesionálně. Neúčastněte se pomluv nebo diskusí o spolupracovnících za jejich zády. Je třeba, aby vám věřili a měli jistotu, že to, co vám řeknou je ve správných rukou.

- Věnujte čas svým spojencům. Buďte připraveni naslouchat, hovořit o vašich plánech a scházet se například při občasných obědech.

- Při práci na společných projektech se snažte ze sebe vydat to nejlepší. Ukažte, že si podporu zasloužíte.

- Dobře si vybírejte oblasti svého zájmu. Rozhodujte tak, abyste podporovali malé věci důležité pro vaše spojence, čímž získáte podporu pro to, co je důležité pro vás.

- Plňte své sliby. Je to další předpoklad budování vzájemné důvěry. - Konflikty řešte vždy co nejdříve. Nevyřešení konflikty nezmizí a postaví se do cesty vašim cílům.

- Buďte spojencem. Pomáhejte svým spojencům, aby i oni dosáhli svých velkých cílů.

- Nezrazujte své spojence. Máte-li nějaký problém, řešte jej mezi sebou.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR