Procter&Gamble rozvíjí personální politiku flex@work

Procter&Gamble, vedoucí světová společnost v oblasti rychloobrátkového zboží pro hygienu a úklid, nabízí program flexibilní pracovní doby a flexibilního místa výkonu práce. Výhody z toho plynou zaměstnancům, kteří mohou skloubit práci a soukromý život, ale i samotné společnosti: spokojení zaměstnanci jsou výkonnější a loajálnější.

Ilustrační snímek

Chceme, aby naši zaměstnanci u nás budovali dlouhodobou kariéru. Proto jsme vsadili na program flex@work. Jde o osobní pracovní plán každého zaměstnance tak, aby při dosahování skvělých pracovních výsledků netrpěly jeho osobní zájmy a potřeby. Ať už je to flexibilní pracovní doba, práce z domova či zkrácené pracovní úvazky. Výjimkou jsou směnné pracovní pozice ve výrobě – u těch nám provozní důvody neumožňují tyto konkrétní flexibilní formy práce použít. Filozofie zůstává ale stejná i v jejich případě: snažíme se například o flexibilitu ve výměně směn a v plánování dovolených tak, abychom směnným zaměstnancům vyšli vstříc. Také mají možnost využít firmou podporovanou dopravu do práce a podobně,“ vyjmenovává HR manažerka Procter&Gamble pro Českou a Slovenskou republiku Jana Jirasová s tím, že mezi zaměstnanci je o takové možnosti velký zájem. Také ona sama, jako matka čtyř dětí, má s flex@work vlastní zkušenosti.

Nejčastěji flexibilních forem zaměstnávání v P&G využívají právě rodiče malých dětí, ale zdaleka nejsou jediní, kteří o ně mají zájem. Důvodem pro práci z domova bývá také vzdálenost bydliště od kanceláře zaměstnavatele. Průzkum pracovních podmínek v Evropě (s cílovým vzorkem 1000 osob starších 15 let s prací a bydlištěm v ČR), který v roce 2010 organizovala nadace Eurofound, ukázal, že v České republice cestuje za prací půl hodiny až hodinu 37,4 % dotázaných. Déle než hodinu cesty to má pak 14,7 % z respondentů. A ušetřit dvě hodiny času denně, to už je dobrý důvod, proč pracovat z domova. Vše má ale svá pravidla.

Práce z domova rozhodně neznamená, že si zaměstnanec řeší v pracovní době své soukromé věci. Je to úplně stejná práce, jen s rozdílem místa jejího výkonu,“ upozorňuje Jirasová s tím, že jednou z podmínek je například zajištěné hlídání pro děti. Dobrým tipem, jak si i doma udržet pracovní rutinu, je začít pracovat ve stanovenou dobu a obléknout se jako do kanceláře. „Já sama se při práci z domova i líčím. To, že člověk ráno neodjíždí z domova, neznamená, že nemá schůzky. Má, jen s tím rozdílem, že pracovní jednání se odehrávají přes internet. A většinou včetně obrazového přenosu,“ vysvětluje expertka na personalistiku v jedné z největších celosvětových firem.

Češi chtějí flexibilní pracovní dobu

Flexibilní pracovní doba je další vítanou úlevou pro zaměstnance. V Procter&Gamble jí využívají téměř všichni zaměstnanci mimo výrobní provozy. Zde už záleží na biorytmu každého člověka. Někdo raději pracuje ráno, jiný si rád přispí a jeho produktivita stoupá v odpoledních hodinách. Neformálně, v povědomí zaměstnanců, je pak dána společná pracovní doba, během níž se v kanceláři všichni setkají.

Přestože zájem o klouzavou pracovní dobu stoupá, z již zmíněného průzkumu nadace Eurofound vyplynulo, že ovlivnitelnou pracovní dobu, ovšem s jistými omezeními, mělo pouze 12,3 % z dotázaných Češek. Téměř tři čtvrtiny (72,4 %) z nich měly začátek i konec pracovní doby pevně stanoven.

Průzkum také ukázal, že 35,5 % respondentů by preferovalo menší objem pracovních hodin, než musejí odpracovat doposud. Práce na takzvaný zkrácený úvazek ale není mezi zaměstnavateli příliš v oblibě. „Zaměstnancům se snažíme vycházet maximálně vstříc a práci na zkrácený úvazek poskytujeme. Ovšem na obrovskou poptávku ze strany zaměstnanců není adekvátní odpověď ze strany státu. Zkrácené úvazky jsou pro zaměstnavatele spíše nevýhodné,“ vysvětluje Jana Jirasová.

Šestinu zaměstnanců pražské kanceláře Procter&Gamble a téměř 30 procent zaměstnanců výrobního závodu Procter&Gamble-Rakona tvoří lidé, kteří, byť je jejich fyzickým místem výkonu práce Česká republika, nepracují bezprostředně pro český trh, ale na regionální nebo globální úrovni. Ostatní členové jejich týmu včetně přímých nadřízených sídlí třeba i tisíce kilometrů daleko. Jde o takzvanou pozici nevázanou na lokalitu - „location free“. „Když lidé dělají dobře svou práci, ale nemohou se za novou pracovní rolí do zahraničí z jakéhokoliv důvodu přestěhovat, zvolíme tuto možnost. V dnešní době vyspělých technologií to většinou není problém a vyhovuje to oběma stranám,“ vysvětluje HR manažerka.

Nemůže ale nastat problém, když zaměstnanci nejsou pod drobnohledem manažerů? V Procter&Gamble takovou situaci podle Jany Jirasové zatím řešit nemuseli. „Velice pečlivě volíme každého zaměstnance. Jakmile někoho vybereme, počítáme s ním do budoucna. Naší dlouhodobou personální politikou je totiž povyšování z vlastních řad, proto se nám vyplatí do lidí investovat,“ dodává s tím, že z flex@work nakonec těží každý. Zaměstnanci z flexibilního rozvrhu, který jim umožňuje naplnit pracovní i soukromé potřeby, ale ve finále také sám zaměstnavatel. Jeho lidé se stávají mnohem loajálnějšími a angažovanějšími, což nepochybně stojí za lepšími obchodními výsledky.

Zdroj: Neopublic Porter Novelli - mediální a PR agentura
Zobrazit přehled článků ze zdroje Neopublic Porter Novelli