Produktivita, nebo pomluvy a flirty?

Instant messaging se stává stále využívanějším nástrojem na mnoha pracovištích. Představuje rychlý a jednoduchý způsob komunikace s kolegy. Jak ovšem uvádí agentura Reuters, zaměstnanci tohoto nástroje využívají v pracovní době také stále více pro osobní účely. Šíří se tak nepodložené zprávy o spolupracovnících, nesouhlasy se šéfem nebo různé intimní návrhy.

Nedávný výzkum společnosti **Blue Coat Systems** odhalil, že ke zneužívání IM pro osobní komunikaci tíhnou zejména zaměstnanci ve Velké Británii. Téměř polovina dotázaných uvedla, že takto komunikuje i hrubým jazykem anebo využívá IM k flirtování. Výsledek výzkumu se přikládá tomu, že například ve srovnání se zaměstnanci ve Spojených státech se celých 61 procent Britů domnívá, že tuto jejich činnost zaměstnavatel nemůže (nebo by neměl) sledovat. 71 procent Američanů oproti tomu ví, že je zaměstnavatel sleduje.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next