ProHR - nový standard v hodnocení zaměstnanců - 30 licencí zdarma

Vytisknout

ProHR – profesionální hodnocení zaměstnanců

Řešíte i vy problém, jak lépe využít lidských zdrojů ve vaší společnosti nebo firmě? Máte pocit, že vám v oblasti hodnocení zaměstnanců stále něco uniká?

Vyzkoušejte český softwarový produkt proHR.

ProHR – profesionální hodnocení zaměstnanců představuje zcela unikátní řešení, jak hodnotit zaměstnance nebo členy pracovního týmu.

ProHR je systém komplexního hodnocení zaměstnanců podle kompetencí (znalostí, schopností a dovedností ) nebo jiných pozorovatelných chování.

Implementací proHR získáte účinný nástroj pro měření, řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvyšování výkonnosti zaměstnanců a pracovních týmů.

AKCE – Léto s proHR

Poskytovatel softwaru proHR, firma proHR leaders s.r.o., nabízí čtenářům HR News v letní akci ZDARMA 30 licencí plnohodnotných verzí proHR*.

* Pro maximálně 30 zaměstnanců, včetně poradenství a instalace v cloudovém řešení.

Akce na stránkách HR News již byla ukončena po vyčerpání 30 volných licencí. V případě vašeho zájmu o vyzkoušení proHR kontaktujte přímo poskytovatele na https://prohr.one.

5 modulů proHR = cesta k efektivnímu hodnocení a řízení kolektivu

1. KPI/CÍLE zadané úkoly

Zadáním konkrétních cílů jednotlivým členům kolektivu získáváte nástroj, který vám pomůže hodnotit a sledovat jejich aktivitu a celkový přístup k plnění zadaných úkolů.

Můžete zadávat cíle dlouhodobého i krátkodobého charakteru, sledovat jejich postupné plnění a v konečném hodnocení za určený časový úsek tak získat přehled iniciativy jednotlivých členů týmu.

Cíle zadané konkrétním osobám lze „delegovat” tzn., že váš podřízený může jemu zadaný cíl - úkol přenést celý nebo částečně na své podřízené.

Zcela unikátní funkcí modulu CÍLE systému proHR je možnost, aby si své vlastní cíle zadávali všichni členové sledovaného kolektivu.

Takto zadaný cíl podléhá schválení nadřízeným pracovníkem, který posoudí, zda je v souladu s celkovou koncepcí činnosti týmu. Tato funkce vám umožní motivovat podřízené a zároveň sledovat jejich vlastní aktivity směřující k zvýšení efektivity činnosti celého týmu i jejich osobní iniciativy.

Zadané vlastní cíle vidí v systému pouze nadřízený, čímž je zabráněno vzniku negativních vlivů na kolektiv pramenících z povahových vlastností jednotlivců (závist, řevnivost).

Modul CÍLE může být základem, od kterého se pak posouváte k dalším způsobům hodnocení kolektivu, může však být použit i zcela samostatně.

2. KOMPETENČNÍ MODELY

Modul KOMPETENČNÍ MODELY patři k nežádanějším a nejpoužívanějším mezi našimi zákazníky. Bez stanovení kompetencí si dnes vůbec nelze představit efektivní řízení jakékoli společnosti.

Jen manažer a jeho podřízený, kteří vědí, co mají a také musejí dělat, dokáží plnit své úkoly na 100%.

V současné době můžeme našim zákazníkům nabídnout více než 50 kompetenčních modelů v oblastech: výroba, administrativa a správa, obchod. ProHR samozřejmě umožňuje vložit do organizační struktury i vaše kompetenční modely.

Již při zadávání struktury týmu do proHR můžete přiřadit jednotlivým zaměstnancům kompetenční modely (KM) odpovídající jejich pracovnímu zařazení.

Z takto zadaných KM pak logicky vyplývá také jejich hodnocení. Systém proHR umožňuje hodnotit plnění kompetencí v rámci zadaného KM vícestupňovou stupnicí, jejíž rozpětí si sami zvolíte.

Časový harmonogram hodnocení stanovuje nadřízený pracovník - hodnotitel v libovolném časovém intervalu. U každého člena týmu je možné nastavit při jeho aktivaci možnost SEBEHODNOCENÍ, což v praxi znamená, že pracovník po hodnocení nadřízeným hodnotí také sám sebe.

V přehledu členů týmu vidíte kontinuálně v procentuálním vyjádření hodnocení každého člena i celého kolektivu.

3. HODNOCENÍ 360

Součástí hodnocení týmu a jeho jednotlivých členů je také stále více využívané HODNOCENÍ 360.

Tento způsob hodnocení, kdy podřízení pracovníci hodnotí také přímé nadřízené, přináší vrcholovým manažerům dokonalý přehled o způsobů řízení kolektivu a následnou zpětnou vazbu vznikající mezi podřízenými pracovníky a jejich vedením.

Jeho využitím získáte unikátní informace o tom jak vaši přímí podřízení vedoucí pracovníci své kolektivy řídí z pohledu jejich podřízených. HODNOCENÍ 360, která je absolutní a nepřipouští žádné pochyby o objektivitě hodnocení.

4. ROZVOJOVÉ PLÁNY

Díky modulu ROZVOJOVÉ PLÁNY můžete efektivně a hospodárně řídit proces vzdělávání sledovaných osob. Nastavením potřebných rozvojových aktivit, školení a pravidelného vzdělávání, budete vždy včas upozorněni na okamžik, kdy je potřebné tyto služby zabezpečit a pro které zaměstnance.

Vložte do systému proHR požadované rozvojové aktivy pro váš tým a díky provázání na kompetenční modely, které si sami zvolíte při zadávání, vám systém automaticky vygeneruje pracovníky, kteří tuto aktivitu potřebují.

Vytvořte novou potřebnou rozvojovou aktivitu a systém proHR sám přiřadí pracovníky podle vložených KM a bude za vás hlídat termíny plnění.

5. TESTY, ANKETY, REFERENDA

Modul TESTY umožňuje vytvářet testy, pomocí kterých zjistíte odborné i obecné znalosti podřízených. Test je možné zpracovat na libovolné téma a může mít libovolný počet otázek. Nastavit také můžete minimální počet správných odpovědí a počet opakování testu, než testovaná osoba tohoto počtu dosáhne.

Testy je možné přiřadit jednotlivcům i celým kolektivům. Samozřejmostí je nastavení data, kdy se test zkoušené osobě zobrazí a doby jeho zobrazení ve dnech.

Potřebujete zjistit názory podřízených, otestovat si jejich reakce na připravované změny, položit jim libovolnou otázku a vyhodnocení mít IHNED? Díky anketám a referendům, které jsou součástí modulu TESTY to lze.

 Další informace o produktu proHR a letní akci najdete na https://prohr.one.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace