Promyslete přístup k nové generaci - Millennials

Generace pracovníků narozených mezi roky 1980 – 1990, tzv. Millennials, vyrůstala ve světě technologií. Jsou sebejistí, věří, že si zaslouží respekt a cení si rovnováhy práce a života více než finanční odměny.

Millennials vstupují na pracovní trh a nesou s sebou ideje a dovednosti, které se značně liší od předchozí generace. Pro zaměstnavatele, kteří si chtějí přilákat a udržet dobré lidi, ale nechtějí měnit stávající firemní standardy, představují nové dilema. Ti, kteří tvrdohlavě drží tradice, riskují ztrátu této generace talentovaných lidí.

Nalezení kompromisu

K formování úspěšného a produktivního pracoviště by se měli zaměstnavatelé a pracovníci setkat na střední cestě, kde chápou a oceňují svůj odlišný přístup k práci. Snažte se pochopit, odkud tato generace přichází a mějte otevřenou mysl co se týče firemních směrnic, rovnováhy práce a života a benefičních balíčků. Přímějším přístupem při pohovorech, kde se jasněji komunikuje firemní kultura, očekávání a projeví se zájem o pracovní etiku a hodnoty Millennials, zjistí obě strany, zda si budou vzájemně vyhovovat.

Nová generace otázek při pohovoru

Modifikací tradičních otázek a zařazením nových, které hovoří přímo k silným a slabým stránkách mladé generace budou profesionálové HR úspěšnější ve vyřazování těch, jejichž požadavky a očekávání se nesetkají s firemní kulturou a získají náhled na jedinečné a cenné kvality, které mohou Millennials firmě přinést - přepracujte tradiční otázky tak, aby přinesly upřímné a poučné reakce.

- Zařaďte více osobních otázek, které odhalí osobnost, pracovní etiku a osobní motivaci uchazeče. Přístup k životu často indikuje, jaký je přístup k práci.

- Klaďte otázky, které přímo osloví silné a slabé stránky Millennials. Jejich život je plný interakce a pravděpodobně budou očekávat, že se jim bude dostávat i v práci.

Slaďte se tak, aby jejich silné stránky pracovaly pro vás

Nikdo nemůže popírat výhody nových nápadů a perspektivy. Je jen důležité vědět, že úspěch těchto nápadů záleží především na smysluplném sladění firmy a zaměstnance. Když už vše bylo řečeno a uděláno, musí být obě strany otevřené pracovnímu vztahu, který nemusí přesně zapadat do předchozích zkušeností nebo budoucích očekávání, ale může být přesto příjemný a přínosný. 

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net