Průmyslové podniky věří duálnímu vzdělávání

Bohdan Wojnar, Škoda Auto. Foto: http://www.skoda-auto.cz/news

S aktuálním růstem nejen v automobilovém průmyslu, ale ve výrobě jako takové, přicházejí zvýšené nároky na kvalifikovanou pracovní sílu. Nedostatek pracovních sil, který je navíc umocněn odchodem silné generace pracovníků do důchodu, reagují průmyslové podniky tím, že se snaží vychovávat zaměstnance samy. Začít je však třeba u samotného systému vzdělávání žáků a studentů v České republice.

Automobilka Škoda uspořádala v červnu letošního roku kolokvium, jehož cílem bylo zahájit diskusi o duálním studiu v České republice, které se firma snaží prosadit celostátně za pomoci kolegů z oblasti průmyslu a odborníků na vzdělávání.

Jedná se o systém odborného vzdělávání, který studentům poskytuje jak teoretické, tak praktické znalosti a cíleně je tak připravuje na budoucí povolání. Odborný výcvik probíhá v režii firem. Budoucí odborníci se tak cíleně připravují na reálné profesní požadavky.

Univerzitní výuka s prvky praxe

Škoda v Mladé Boleslavi nabízí odborné vzdělávání nepřetržitě již 90 let prostřednictvím vlastního učiliště. V současné době vedle toho zavádí koncept duálního studia, který kombinuje bakalářské studium a cílenou dlouhodobou praxi ve firmě s prvky odborného vzdělávání. Právě toto studium bylo představeno a diskutováno v průběhu kolokvia.

Kromě člena představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědného za oblast personalistiky Bohdana Wojnara se kolokvia zúčastnili také zástupci Škoda Akademie – oddělení zodpovědného za personální rozvoj zaměstnanců, odborných útvarů Škoda Auto a rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík.

O možnostech duálního studia diskutovali společně se zástupci společností Volkswagen Slovakia, ČEZ, innogy, Bosch, O2, T-Mobile, Lidl a Siemens i se zástupci Česko-německé obchodní a průmyslové komory včetně jejího prezidenta Jörga Mathewa a také s odborníky na vzdělávání z univerzity v Magdeburgu.

Talentovaní mladí lidé jsou zárukou úspěšné budoucnosti našeho podniku a naší země,“ říká Bohdan Wojnar. „Proto se zasazujeme o to, aby z duálního vzdělávání profitovali nejen studenti ve společnosti Škoda Auto, ale v celé České republice.“

Vzdělávání v autoprůmyslu řeší firmy i vláda

Střední odborné učiliště Škoda absolvovalo již 22 tisíc žáků. V současné době vzdělává zhruba 900 žáků celkem ve 14 oborech. Nejatraktivnější tříleté obory jsou automechanik a autoelektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou jsou nejoblíbenější obory průmyslový logistik a IT-mechatronik. Absolventi mohou své znalosti prohloubit ještě v nástavbovém studiu.

Vzdělání na učilišti je bezplatné. Za práci provedenou v rámci výuky získávají žáci finanční odměnu a po úspěšném zakončení studia mají zaručeno místo v automobilce.

Od roku 2000 provozuje automobilka také univerzitu. Je tak vůbec první nadnárodní společností v České republice, která založila vlastní vysokou školu. Škoda Auto Vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské programy. 21. června 2017 podepsala memorandum o spolupráci v oblasti postgraduálního vzdělávání se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP). Společně od konce roku 2017 otevřou novým MBA program „Global Management in Automotive Industry“.

Škoda i ostatní automobilky v současnosti jednají v vládou o uzavření Memoranda o budoucnosti českého automobilového průmyslu. Byly vytvořeny společné pracovní skupiny koordinované ministerstvem průmyslu a obchodu. Memorandum a akční plán obsahující konkrétní opatření by měly být formulovány do září.

-kk-