Průvodce řízením složitých rozhovorů na pracovišti

Ilustrační snímek

Personalisté musejí umět mluvit s lidmi o citlivých a emotivních záležitostech. Ať už se jedná o sebemenší problém, neschopnost správně vést rozhovor mezi čtyřma očima jej vždy několikanásobně zhorší. Jak tomu tedy předejít?

Na tuto otázku se zaměřila britská vzdělávací a poradenská organizace Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas), v níž se sdružují zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších nezávislých členů za účelem hledání způsobů zkvalitňování pracovního života a efektivnějšího fungování firem. Výsledkem je průvodce pro manažery a zaměstnavatele s názvem Challenging conversations and how to handle them.

Celý průvodce je k dispozici ke stažení v online podobě na stránkách Acas zde.

Základní tipy z průvodce pak shrnul server HR Magazine takto:

Nastavte správný tón rozhovoru

Začněte tím, že vysvětlíte důvod vašeho setkání. Zachovejte při tom klidné a profesionální jednání. Ujistěte zaměstnance, že váš rozhovor je důvěrný a soustřeďte se na řešení problému, nikoli případných osobnostních rysů zaměstnance.

Popište problém a předložte důkazy

Připravte si konkrétní příklady, na kterých budete zaměstnanci demonstrovat daný problém. Vysvětlete, jak to ovlivňuje jeho samotného a celý tým. Zaměřte se také na to, zda jde o zcela nový problém, nebo něco, o čem jste již spolu hovořili.

Požádejte o vysvětlení

Poslouchejte, co vám daný zaměstnanec řekne a snažte se pochopit příčiny jeho jednání. Předem jej neodsuzujte. Vyvarujte se emotivních projevů a neodbíhejte od tématu.

Dohodněte se na řešení

Požádejte zaměstnance o návrh řešení a diskutujte o různých možnostech. Jakožto nadřízený rozhodněte o konečné podobě řešení vy. Vaši dohodu zdokumentujte a dejte zaměstnanci kopii. Zároveň si naplánujte případnou další schůzku. Sledujte pokrok daného zaměstnance, nabízejte podporu a zpětnou vazbu.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine