Pružná práce zvýší produktivitu a udrží talenty

Organizace jsou pod sílícím tlakem, aby zlepšovaly produktivitu zaměstnanců a zároveň snižovaly náklady. Vyšší manažeři považují v tomto směru za prioritu lepší využití informačních technologií. K tomuto závěru dospěl alespoň výzkum mezinárodní společnosti Dimension Data, který proběhl ve 13 zemích světa.

Oslovení manažeři se domnívají, že je třeba investovat především do propojení komunikačních nástrojů, jako je hlas, e-mail, fax, instant messaging nebo video. Ke zvýšení produktivity může totiž výrazně přispět možnost pružné práce bez ohledu na čas a místo výkonu, což právě moderní komunikační technologie umožňují. Nabídkou pružné práce firmy sledují nejen vyšší produktivitu, ale také udržení kvalitních pracovních sil.

Úspěšné zavedení pružné práce vyžaduje podporu organizací. Znamená to dostatečné zdroje a manažerské schopnosti z hlediska infrastruktury, ale i vzdělávání koncových uživatelů, aby mohli informační technologie využívat bezpečně.

-kk-
Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine