První týden v nové práci

Jak vypadá první týden na novém pracovním místě? Připadáte si jako zelenáči, máte pocit, že nic neumíte, nic nevíte, všechny věci jsou vám cizí. Neznáte lidi ani jejich jména. Neznáte zvyky uvnitř podniku. Nevíte, jak s kým máte vycházet. Zde je několik tipů, které vám usnadní rychle se integrovat do nového týmu. Přestože je to úloha i vašeho manažera, osobní kontakty si musíte vytvořit sami.

Pozorujte, učte se: jaká je pracovní atmosféra, jakou roli hrají jednotliví kolegové, jaký je vztah s nadřízeným? Přizpůsobte se novým zvykům. Pokud bylo ve vaší staré firmě zvykem snídat při poradě, v nové tomu tak nemusí být. Tykají si ostatní? Počkejte, až vám někdo tykání nabídne. Nová firma není kopie staré firmy. Máte nápad, jak by šel určitý pracovní postup vylepšit? Zeptejte se nejprve, proč je daná práce vyřizována právě tímto způsobem.

Nastupují-li s vámi poprvé i jiní lidé, spojuje vás s nimi společný osud. Hrozí tak ovšem nebezpečí, že s dosavadními spoluzaměstnanci budete udržovat pouze povrchní styky. Buďte aktivní mezi ostatními. Zeptejte se kolegů, jak tráví polední pauzu a zkuste se k nim připojit. Noví kolegové jsou na vás totiž stejně zvědaví jako vy na ně a rádi vás poznají. A kde to může jít lépe a bezprostředněji než právě při společném obědě?

Naučte se jména svých kolegů a oslovujte je. Nebudou už pro vás tolik cizí a každý člověk se cítí lépe, je-li osloven vlastním jménem. Využijte příležitostí k rozhovoru. Spolupracovnice vypráví, že musí se svým psem k veterináři – máte rádi psy? Připojte se! Ale pozor: buďte upřímní. Nevymýšlejte si a nepředstírejte zájem.
Zdroj: Infoquelle - Informační server - hospodářství, podnikání apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Infoquelle