Prvních 100 dní v zaměstnání

Pokud měníte místo, začínáte podnikat nebo právě nastupujete do své první práce,  musíte toho hodně dělat, abyste na začátku udělali dobrý dojem a dobře se včlenili mezi své spolupracovníky.

Nejdůležitějších je prvních 100 dnů v práci a je zapotřebí se na ně dobře připravit. Je nutné si dopředu zjistit co nejvíce informací o firmě či podniku, do kterého se chystáte nastoupit. Od prvního dne v zaměstnání se snažte zapamatovat jména vašich nadřízených a spolupracovníků a také poznat oficiální i neoficiální pravidla, podle nichž se řídí chod firmy.

Abyste se rychle zapracovali, poslouchejte své kolegy a také jim klaďte otázky na všechny nejasnosti, které budete v nové práci cítit. Snažte se porozumět souvislostem a jednotlivým rolím v pracovním procesu. Mluvte se svými kolegy a využívejte setkání s nimi k tomu, abyste se dozvěděli co nejvíce o vazbách v podniku.

Vycházejte vstříc svým nadřízeným a snažte se pochopit jejich představy. Svého šéfa požádejte o zpětnou vazbu a také o podávání případných rad a informací.

Snažte se být dobrým hráčem svého týmu, který bude co nejdříve samostatný a přinese vlastní nápady a návrhy na zlepšení. Navrhněte své nápady a snažte se je rozvinout.

-jh-

Zdroj: Zeit zu Leben - německý magazín o osobním rozvoji, řízení, kariéry a psychologii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zeit zu Leben