Ředitelé přestávají být pro své zaměstnance vzorem

Většina zaměstnanců je přesvědčena, že ředitelé sdílí firemní cíle a že jimi žijí. Mnohem méně zaměstnanců však ředitele považuje za tvůrce a představitele obchodní značky a nositele poslání. Ukázal to průzkum společnosti Krauthammer, který se zaměřil na řízení výkonnosti ředitelů společností.

Rozsáhlý průzkum evropského formátu se zaměřil na 11 firemních oblastí a osobních rovin, zahrnujících tvorbu strategie, rozvoj lidského kapitálu, schopnost vytvářet efektivní sítě kontaktů, podnikatelskou etiku, prodejní kulturu a výkonnost, řízení procesů, vedení týmu, prezentační dovednosti, osobní etiku a otevřenost vůči zpětné vazbě.

- 71 % zaměstnanců vnímá ředitele jako osobu, která sdílí firemní cíle a záměry společnosti.
- 67 % zaměstnanců souhlasí s tím, že ředitelé vytváří a jsou schopni využít obchodních příležitostí.
- Jen 58 % věří, že společnost je mimo nebezpečí díky osobnosti a přístupu ředitele.
- Méně než polovina zaměstnanců, respektive 47 %, se cítí být inspirována výkony ředitelů k vlastnímu zviditelnění a spojuje sebe sama s vizí společností.
- Jen 40 % dotázaných věří, že jejich ředitelé jsou přirozeně otevření zpětné vazbě.
- Jen 37 % zaměstnanců vidí ve svém řediteli svůj vzor.

Jednou z klíčových výzev pro ředitele je podle průzkumu schopnost otevřeně přijímat a poskytovat zpětnou vazbu a rozvoj této schopnosti pomocí individuálního koučinku. Naučit se určité pokoře a upřímnosti v sebehodnocení by mělo být považováno především na nejvyšších stupních managementu za přirozený celoživotní proces.

Celý průzkum je k dispozici na adrese http://www.krauthammer.com/content.cfm?id=559&tab=2

-kk-

Zdroj: Krauthammer - webové stránky mezinárodní společnosti zabývající se koučováním, poradenstvím a tréninkem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Krauthammer