Rekvalifikační program HR Akademie – nejen teorie, ale i praxe s profesionály

Rekvalifikační program HR Akademie

Kvalitní personalisté a fungující HR oddělení jsou v době, kdy se pracovní trh v České republice potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, více než kdy dříve klíčovými pro úspěšné podnikání firem. Správný výběr, adaptace, motivace, rozvoj, hodnocení a odměňování zaměstnanců jsou často pomyslným jazýčkem vah mezi úspěšným a neúspěšným zaměstnavatelem – alespoň co se týká kvality a výkonu zaměstnanců.

HR pracuje s nejdůležitějšími, ale zároveň také nejméně „standardizovatelnými“ zdroji firem. Personalisté proto musejí řešit mnoho individuálních situací, kde je vždy více možností a záleží na vztazích, kontextu a kultuře. Kromě výborných teoretických znalostí tedy dobrý personalista potřebuje zejména praxi pro to, aby je byl schopen správně aplikovat.

Personalistika a řízení lidských zdrojů vyžadují různorodé znalosti z oblasti řízení, práva, komunikace, financí, psychologie, a dnes i marketingu. Potřebných vědomostí z těchto oborů lze nabýt částečně studiem a částečně dlouholetou praxí či vzdělávacími kurzy. Ty však často nejsou šity na míru personalistům.

Během let působení u klientů na různých projektech v HR jsme si ověřili, že zájem o vzdělávání je mezi personalisty obrovský. Málokterý kurz jim ovšem doopravdy poskytne potřebné teoretické a hlavně praktické znalosti,“ říká Markéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting, a dodává: „Proto jsme před sedmi lety společně s nejlepšími HR odborníky vytvořili na míru personalistům tzv. HR Akademii.HR Akademie byla okamžitě akreditována MŠMT jako rekvalifikační program na profesi Personalista.

Celý program se skládá z 9 modulů, které na sebe logicky navazují, a kromě lektorů a konzultantů, kteří u klientů pracují na různorodých HR projektech, se na kurzech HR Akademie vždy podílí také odborník z praxe. Účastníci tak mají unikátní možnost své stávající i nové znalosti aplikovat přímo prostřednictvím praktického nácviku či diskuze.

Kurzy poskytují prostor pro řešení konkrétních problémů, které si účastníci přinášejí ze své praxe. Účastníci se potkávají téměř celý rok a navazují nové kontakty s personalisty z jiných firem, které si pak i nadále udrží.

O kvalitách akademie se v šesti minulých ročnících přesvědčilo 33 účastníků ze 17 firem.

Účastníci HR Akademie DMC hodnotí její obsah a formu velmi pozitivně. Přečtěte si hodnocení zde.

„V únoru 2017 otevíráme šestý ročník HR Akademie. Kromě společností, které již využívají naši akademii jako standardní vzdělávací nástroj pro nové personalisty, přivítáme opět i nové klienty. Letošní účastníci se mohou opět těšit na rozšířené sekce o moderních trendech řízení v HR, HR marketinku a talent managementu. Lze samozřejmě absolvovat i pouze jednotlivé moduly,“ doplňuje Jiřina Ledvinová, konzultantka DMC a odborný garant HR Akademie.

DMC management consulting

Co tedy DMC HR Akademie nabízí?

  1. Modul HR Passport popisuje jednotlivé oblasti HR a jejich vzájemné návaznosti. Objasňuje role HR ve společnosti a role ostatních vedoucích zaměstnanců v jednotlivých HR procesech. Zároveň seznamuje účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti řízení HR.

  2. Modul Pracovní pozice je zaměřen na různé druhy organizační struktury společnosti, význam organizačního řádu, představuje různé způsoby tvorby popisů pracovních pozic a s tím související kompetenční model.

  3. Efektivní nábor zaměstnanců je v současné době u mnoha společností velice aktuálním tématem. Které možnosti personálního marketingu ještě nevyužíváte? Dokážete z uchazečů správně vybrat?

  4. Modul Interview skills je zaměřen na výběr zaměstnanců. Každý účastník si vyzkouší přípravu a realizaci přijímacího pohovoru.

  5. V modulu Hodnocení zaměstnanců se zabýváme různými systémy hodnocení zaměstnanců a využití výstupů z těchto hodnocení. Součástí je také praktický nácvik hodnotícího pohovoru. Na modul Hodnocení navazují další moduly – vzdělávání, motivace, odměňování.

  6. Jedním z využití výstupu z formálního hodnocení je také rozvojový plán zaměstnance. V modulu Vzdělávání zaměstnanců probíráme nejen oblasti školení, tvorbu plánu školení a realizace školení, ale také metody vzdělávání včetně netradičních.

  7. Správná motivace zaměstnanců je podmínkou úspěchu každé společnosti. Modul Motivace seznámí účastníky s teoriemi motivace a s různými přístupy a praktickým využitím.

  8. Náklady na zaměstnance tvoří v každé společnosti jeden ze dvou nejvyšších nákladů. Mnoho firem však nemá přesné informace, jakou a za co zaměstnancům vyplácí mzdu. V modulu Odměňování se účastníci naučí provést základní analýzu mezd a seznámí se s různými přístupy k odměňování.

  9. Opomíjená oblast BOZP je v současné době stále více chápána jako součást firemní kultury. Detailní náhled do problematiky objasní účastníkům její důležitost. ISO certifikace se stala nedílnou součástí fungování většiny společností. HR oddělení však někdy neví, co se za jednotlivými kapitolami normy skrývá. Pracovní právo je jedním ze základních stavebních kamenů denní práce HR oddělení. Obsahem jednotlivých přednášek je překlad zákonných ustanovení do češtiny a praktické příklady.

  10. HR Akademie je zakončena závěrečnou zkouškou, při které absolventi prokazují nabyté znalosti. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace na pozici Personalista.

Více informací o HR Akademii podá Iva Krištoufková, ikristoufkova@dmc-cz.com, tel. +420 602 351 512, http://www.dmc-cz.com/hr-akademie