Říct či neříct

Říct či neříct

Střednímu manažerovi, který je skutečně výborný zaměstnanec se může dobře dařit tajit před nadřízenými například několik pokut za řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Nikdy nebyl ve vězení a dosud má řidičský průkaz, tento stav však nemusí trvat věčně a pravda jednoho dne vyjde na povrch. Pravdou je pak také to, že lidé na podobná odhalení reagují nejrůznějšími způsoby. Konflikt se zákonem se navíc netýká pouze samotného zaměstnance, ale i jeho zaměstnavatele, v souvislosti s čímž se následně již jedná o ztrátu důvěry, důvěryhodnosti a práce.

Lidé mají tedy řadu důvodů, proč o svých prohřešcích před zaměstnavateli mlčet. Skutečnost však nezřídka vyjde najevo, dozví se jí celá kancelář i zaměstnavatel. Jednání zaměstnavatele pak většinou záleží na tom, do jaké míry zjištěná skutečnost ovlivňuje pracoviště. Propuštění by v popsaném případě měl například očekávat řidič školního autobusu.

Podobně jako problémy se zákony skrývají zaměstnanci často i problémy zdravotní a psychické. Chyba je podle odborníků v tom, že mají tito zaměstnanci pocit, že jiná možnost neexistuje a kdyby své problémy zveřejnili, budou propuštěni. To se tedy netýká zaměstnanců požívajících drogy a zakázané látky, ale například těch, kteří trpí depresemi.

Článek v této souvislosti popisuje příběh operátora záchranné služby, který propadl záchvatu paniky a osazenstvo přivolané sanitky mu v první řadě sdělilo, že se obává, že by mohl přijít o zaměstnání. Zavolali proto jeho knězi, aby s ním promluvil. Muž však i přesto potřeboval několikatýdenní psychiatrickou léčbu, takže se o jeho stavu dozvěděl i zaměstnavatel. Ten mu pak po návratu umožnil pracovat určitou dobu na poloviční úvazek. Odborníci doporučují zaměstnancům s obdobnými potížemi nezveřejňovat zaměstnavateli o svém stavu víc, než je nezbytně nutné. Zaměstnavatele zajímá, zda může jeho zaměstnanec vykonávat danou práci, nikoli konkrétní symptomy. Nechce vědět, kde zaměstnanec je a co tam dělá, ale kdy se vrátí do práce. V USA mohou zaměstnanci v takové situaci žádat o dočasné uvolnění ze zaměstnání na základě zákona známého jako Family Medical Leave Act.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune