Řízení mobilních zaměstnanců

Do roku 2009 by měl počet mobilních zaměstnanců na světě stoupnout na čtvrtinu pracující populace. Nová studie společnosti Cisco zjistila, že klíčovou roli v jejich řízení budou hrát osobnostní typy zaměstnanců, kulturní vlivy a manažerské postupy. Řada firem je podle ní v nebezpečí ztráty výhod nabízených mobilními zaměstnanci v důsledku špatného náboru, nevhodného řízení a nesprávného využití komunikačních zdrojů.

Nedostatek komunikace s mobilními zaměstnanci může vést k vyšší hladině stresu a pocitu izolace. Na druhou stranu však není vhodné ani komunikovat příliš a kontrolovat každý jejich krok. V takovém případě ztratí mobilní zaměstnanci důvěru ve své zaměstnavatele.

Před manažery stojí úkol naučit se řídit mobilní zaměstnance jinak než ty, kteří jsou denně v kanceláři. Měli by umět především efektivně komunikovat a budovat vztahy, přičemž budou vycházet vždy z konkrétní osobnosti zaměstnance. Důležité je zajistit jim stejně kvalitní spojení s kanceláří, jako mají ostatní.

Při výběru mobilních zaměstnanců je třeba hledat extroverty s vlastní motivací, kteří budou pružní a nezávislí. Manažeři jim musí důvěřovat.

Pokud jde o kulturní rozdíly, ukázalo se, že existují specifické odlišnosti v distribuci mobilních zaměstnanců v různých částech světa. V Evropě je to například od 46 procent v Nizozemí až po 8 procent v Portugalsku. V podobných kulturách, jaké jsou například v Argentině, Brazílii a Mexiku, je zavádění mobilní pracovní síly spíše doménou mezinárodních firem. Jde totiž o kultury, které si zakládají na komunikaci tváří v tvář. Z hlediska pohlaví mají pro mobilní práci více dispozic ženy, které se vedle práce ještě starají o rodinu a domácnost.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues