Řízení zaměstnanců mimo kancelář

Stále více firem umožňuje svým zaměstnancům, aby pracovali z domova nebo jiného místa mimo kancelář. Je to také jedna z možností, jak si udržet zaměstnance v současných podmínkách ekonomické recese. Jak však tyto zaměstnance efektivně řídit?

- Stanovte pravidla. Určete, kteří zaměstnanci mohou pracovat na dálku a co musejí splňovat. Sepište s nimi zvláštní smlouvu upravující tento vztah, abyste se ujistili, že obě strany chápou stanovená pravidla.

- Stanovte očekávání. Stanovte výsledky, které od zaměstnanců pracujících na dálku očekáváte, nejen počet opracovaných hodin. Je důležité, aby manažeři dokázali měřit výsledky a stanovovat měřitelné cíle.

- Komunikujte. Manažeři by měli prosazovat pozitivní chování a okamžitě řešit špatnou výkonnost. Využijte všech komunikačních kanálů, které máte k dispozici. Seznamte se s tím, jakou formu komunikace daní zaměstnanci preferují.

- Vytvářejte příležitosti pro zapojení. Zaměstnanci pracující na dálku by se neměli cítit „mimo mísu". Snažte se je co nejvíce zapojit do firemních aktivit, například oslav, společných úkolů či možností pracovního postupu.

- Seznamte se s legislativou. Pracovní právo se vztahuje na všechny zaměstnance, včetně těch pracujících mimo kancelář.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools