Role HR v malých a středních podnicích

Řízení lidských zdrojů hraje zásadní roli v dlouhodobé výkonnosti malých a středních podniků. Ukázala to studie britské profesní organizace personalistů Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) s názvem Sustainable organisation performance through HR in SMEs. Zároveň identifikovala šest klíčových oblastí, na které by se personalisté v malých a středních podnicích měli zaměřit.

1. Schopnost předvídat

HR musí plně chápat celou šíři působnosti organizace, její strategii a hodnoty, podle toho předvídat klíčové změny spojené s jejím růstem a upravovat strategii a postupy řízení lidských zdrojů.

2. Upevnění a rozvoj firemních hodnot

Úkolem HR je také zachovat a rozvíjet hodnoty a vizi zakladatele či majitele společnosti tím, že je zakomponuje do každodenní práce a veškerých procesů řízení lidí ve firmě.

3. Propojení řízení lidí s ambicemi firemních lídrů

Zájem lídrů o nehmatatelné HR záležitosti nemusí být nijak velký, zvláště v začátcích firmy. O to více je na vás, abyste vytrvali a vsadili na propojení s jejich ambicemi.

4. Jednoduchá struktura a čisté procesy řízení lidí

Jednoduchost chrání inovace a podnikatelského ducha. Postupem času sice budou třeba složitější postupy, vaším úkolem však je udržet správnou rovnováhu mezi HR postupy a byrokracií.

5. Udržitelný růst

Udržitelný růst vyžaduje ochotu opustit dosavadní procesy a aspekty řízení lidských zdrojů, které již neodpovídají firemní kultuře, jejím hodnotám a prioritám.

6. Položení kulturních základů firmy pro budoucnost

Nezabývejte se pouze bezprostředními provozními záležitostmi, myslete dlouhodobě.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview