Rovnováha práce a soukromí - rady pro zaměstnavatele

Stále stoupá počet zaměstnanců, kteří se musejí vyrovnávat se zvýšeným stresem a rostoucím objemem práce. Když se tlak na pracovní i osobní život zaměstnance zvyšuje, má většinou tendenci omezit rodinu a soustředit se na práci. To však není dlouhodobě uspokojivým řešením.

Samotní zaměstnanci se mohou snažit vyrovnat svůj pracovní život s osobním tím, že se naučí určovat priority a delegovat úkoly. Hodně udělají i zdánlivě malé věci, jako je dostatečný spánek, udržování zdravého společenského života a osobních pravidel. Nemohou však všechno zvládnout sami. Článek proto shrnuje několik doporučení pro zaměstnavatele.

- Poskytněte zaměstnancům větší kontrolu nad jejich pracovní dobou a pracovním rozvrhem.

- Poskytujte placené volno na vzdělávání a rozvoj kariéry.

- Dejte zaměstnancům možnost vybrat si ročně určitý počet dní placené dovolené pro péči o děti nebo stárnoucí příbuzné.

- Zaveďte nové způsoby měření výkonnosti na základě plnění cílů. Omezte soustředění pouze na hodiny práce.

- Zvyšte počet manažerů, kteří dokážou nabídnout zaměstnancům podporu.

- Nabídněte možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo sdílet úvazky s poměrně rozdělenými benefity.

-kk-
Zdroj: Benefits Canada - kanadský portál o zaměstnaneckých výhodách
Zobrazit přehled článků ze zdroje Benefits Canada