Rovnováhou proti vyhoření

Udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je v současné ekonomické situaci stále obtížnější. Zaměstnavatelé navíc často postrádají empatii vůči svým lidem a nenabízejí pomoc v tom, jak jejich životy lépe vyvážit. To může vést až k vyhoření. Článek proto radí, jak tomu předejít.

- Provádějte měsíční průzkum atmosféry mezi zaměstnanci. Sledujte, na jakých projektech se pracuje a které jsou naopak odkládány. Zajímejte se, zda plní určené cíle, dodržují rozpočty atd. Měsíční periodicita vám pomůže odhalit, kdo je přepracovaný, jak to ovlivňuje celé pracoviště, jaké produktivity dosahujete a zda je to pro vás přijatelné.

- Dejte zaměstnancům volno. I když nemůžete nikoho nutit, aby si vybíral dovolenou, veďte zaměstnance k tomu, aby si pravidelně vybírali volné dny, a vyvarovali se tak vyhoření.

- Nabídněte alternativní pracovní možnosti. Přemýšlejte o desetihodinové práci čtyři dny v týdnu s volným pátým dnem, práci na dálku a dalších pružných opatřeních.

- Naučte se poznat projevy vyhoření. Lidé postižení vyhořením jsou v neustálém stresu a často si do práce přinášejí své osobní problémy. Mohou se začít stranit ostatních, snadno se rozčílit.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools