Rozmysli si, zaměstnanče, rozmysli

Na amerických pracovištích jsou stále častějším jevem tzv. alternativní disciplinární opatření. Manažeři se snaží problémové zaměstnance ihned nepropouštět, ale pohovořit s nimi a ujasnit jim situaci – do druhého dne si mohou rozmyslet, zda vyřeší daný problém a budou i dále plnit svou práci tak, aby nedocházelo k žádným dalším problémům, nebo mohou odejít a už se nevrátit. Slibují si od toho ušetření nákladů na nábor a školení nových zaměstnanců.

Článek popisuje úspěšné zavedení této metody ve společnosti **St. Alphonsus Regional Medical Center** v americkém státě Idaho. Zdravotní středisko zvolilo tento způsob řízení lidských zdrojů v létě roku 2001, kdy si uvědomilo, že celý sektor se potýká s nedostatkem pracovních sil a není tedy možné přijít o stávající zaměstnance. Fluktuace zaměstnanců střediska od té doby klesla o 22 procent. Manažer lidských zdrojů Derek Carissimi se však domnívá, že metodu lze úspěšně využít i v jakémkoli jiném odvětví. Jedná se podle něho o nejúčinnější proceduru, jak napravit problémové zaměstnance a mít na ně přitom jen minimálně negativní vliv.

Tradiční progresivní disciplinární model zahrnuje upozornění, slovní varování, písemné varování, suspendování a nakonec ukončení pracovního poměru. Výše popsaný alternativní model naopak umožňuje manažerovi a zaměstnanci vzájemně podiskutovat a ujistit se, že zaměstnanec chápe, proč je jeho chování problémové. Zaměstnanec dostane také prostor vyjádřit se, popřemýšlet o této schůzce a vypracovat plán nápravy svého přístupu, popřípadě sepsat výpověď. Svůj plán pak opět diskutuje s manažerem, který jej uvede do zápisu.

Zaměstnanec většinou s pokusem o nápravu souhlasí. Jedná se vlastně o určitý typ smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smyslem se dát zaměstnanci odpovědnost nad vlastním jednáním. V případě, že alternativní model u některého zaměstnance selže, přichází na řadu opět model tradiční. Zaměstnavatel se díky alternativnímu modelu vždy okamžitě dozví, zda má zaměstnanec zájem na sobě zapracovat, nebo ne

-kk-

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com