Různé generace pracují jinak

V současné době se stále více připomíná oblast generačních propastí. Označuje se tak komunikační nedorozumění či neschopnost se jednoduše a jasně dorozumět, na základě věkového rozdílu. 

Generační propast není pouze fenoménem dnešní doby, každá generace nacházela oblasti, ve kterých si s jinou generací nerozuměla. Ale dnes jsou generační rozdíly mnohem hlubší a komplexnější, což způsobuje těžkosti na pracovišti, kde se mají sladit dva pracovníci z různých věkových kategorií.

Věk ale není jen jediným faktorem, který ovlivňuje způsob komunikace. Rok narození sám o sobe neovlivňuje názory a myšlení. Na základě roku narození se dají odvodit skupiny, které už mohou mít komunikační problémy.

- Tradicionalisté (narození 1922 – 1943). Zažili velkou hospodářskou krizi, druhou světovou válku. Tyto dvě události byly důležité při formování myšlení této generace. Tito pracovníci přikládají důležitost formálnosti a hierarchickému systému pravomocí. Za základní psychologickou potřebu považují respekt.

- Babyboomeři (narození 1943 – 1960). Jsou to lidé, kteří pracují, aby žili. Je to soutěživá skupina lidí, ve které je jednotlivec ochoten obětovat se kvůli úspěchu. Významné je pro ně uznání a upřednostňují osobní přístup a způsob komunikace, čímž chtějí docílit vybudování vztahu.

- Generace X (narození 1960 – 1980). Velké procento rozvodů a vzrůstající tendence pracujících matek způsobily větší samostatnost u dětí narozených v tomto období. Viděli totiž honbu svých rodičů za kariérou. Výsledkem toho je, že jsou skeptičtí, jsou to většinou individualisté, život a práce jsou u nich v rovnováze. Tato generace hodnotí hlavně výkonnost.

- Miléniovci (narození 1980 – 2002). Zástupci této generace se právě dostávají do pracovních poměrů. Jsou optimističtí a orientovaní spíše na spolupráci. Čekají na možnost prezentovat se.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk