S agresivním člověkem není možné pracovat dlouho

Pohybují se mezi námi a často nám znepříjemňují pracovní dny. Svým působením a chováním nás demotivují a někteří nás mohou přivést až k zoufalství. Soukromě a pejorativně je nazýváme hlupáky, idioty nebo blbci. Mluvíme o našich nadřízených a spolupracovnících. Komunikace s nimi vyžaduje jiný přístup, opatrnost a pochopení.

Takoví lidé dokážou být sociálně velmi zdatní a v prvním kontaktu zapůsobit pozitivně. Kvůli uznání a kontaktu budou zpočátku i výkonní a tvořiví.

Jsou to ale lidé s menší mírou emocionální či morální zralosti. Navenek působí jako suveréni, ovšem uvnitř je jejich sebevědomí snížené nebo kolísavé. Typické je pro ně to, že se chovají tak, aby si zasloužili obdiv a uznání ve větší míře než ostatní. Nesnášejí nesouhlas nebo protinázor. Považují to za útok a pak dokážou být velmi rychle konfrontační a za každou cenu se snaží prosadit názor svůj. Pokud se jim to nepodaří, prožívají nepřiměřené zklamání, trpí silným pocitem ukřivděnosti a reagují neadekvátně. Projevuje se to hněvem a zuřivostí. Tímto svým chováním nevytvářejí prostor pro iniciativu ostatních.

Pro většinu lidí není možné s takovými kolegy nebo nadřízenými dlouho pracovat. Pokud totiž chcete s podobným kolegou vyjít, musíte se k němu chovat obezřetně a nepromarnit jedinou příležitost pro chválu a ocenění. Naopak si zase dobře musíte promyslet každý pokus o kritiku.

Agresivita je přirozená vlastnost všech lidí. Každý z nás se občas k někomu nebo něčemu chová agresivně. Ovšem škodlivou se agresivnost stává v případě, kdy nad ní ztrácíme kontrolu a kdy je otočená proti jiným lidem.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline