Samotná data nestačí. Víte, co s nimi?

Oddělení HR mají k dispozici velké množství dat o zaměstnancích, většinou je však neumějí využít ve prospěch firmy. Průzkumy opakovaně ukazují, že většina manažerů není spokojena s daty, která dostávají od personalistů, a i samotní manažeři HR vidí velké mezery ve smysluplné analýze a dalším využití dat, s nimiž pracují.

Ilustrační snímek

Firmy si stále více uvědomují, že správné využití dat o zaměstnancích je klíčem ke zvýšení jejich výkonnosti. Než aby spoléhaly na analytické nástroje, však zatím spíše střílejí naslepo. Server HR Zone proto nedávno zveřejnil následující doporučení, co dělat s daty o zaměstnancích, aby to přineslo hodnotu celé vaší organizaci.

Zajistěte jeden zdroj dat napříč všemi HR procesy

Nekonzistentnost a nepřesnost. To jsou důsledky situace, kdy jsou různé verze dat uloženy na různých místech. V extrémním případě může například dojít k tomu, že budete platit někoho, kdo u vás vůbec nepracuje. Důvod? Vaše databáze pro mzdy není součástí HR systému. Data napříč všemi procesy musejí být integrována.

Ujasněte si, co chcete řešit

Dříve, než začnete sbírat data, je třeba vědět, jaký problém vám mají pomoci řešit. Jasně si formulujte otázku, co chcete pomocí dat zjistit. Např.: Které týmy jsou nejvýkonnější? Kolik v průměru stojí nábor jednoho zaměstnance? Když pak zjistíte, jaký je stav daného problému, můžete jej začít řešit.

Vysvětlete důležitost personálních dat vedení firmy

Ve věci strategií jsou vedení firem zvyklá rozhodovat na základě finančních dat nebo dat o zákaznících. Strategická úloha dat o zaměstnancích stále zůstává stranou. To musíte změnit. Učte své nadřízené vnímat personální data stejně vážně jako finanční. Jedinou cestou je ukazovat jasný vliv analýzy personálních dat na odhalování možností zlepšování byznysu firmy. Spolupracujte s oddělením marketingu, které již techniky práce s daty perfektně ovládá.

Dejte zaměstnancům přístup k datům

Zaveďte nástroje, které jim umožní sledovat jejich vlastní personální data a na jejich základě hledat způsoby, jak pracovat efektivněji. Ukažte jim například, jak efektivně tráví svůj pracovní den.

Propojte personální data s ostatními daty ve firmě

Důležité je propojení zejména s daty ve vztahu k prodeji a zákazníkům.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone