Sedm kroků k inteligentní organizaci

Politicky inteligentní vůdce ví, že lidé mohou příliš politikařit a ztrácet tak integritu s firemní kulturou nebo se chovat nedostatečně politicky a přicházet tím o organizační vliv. Článek uvádí sedm důležitých kroků, jejichž prostřednictvím mohou manažeři vybudovat vysoce integrovaný, inteligentní a zároveň vlivný organizační systém.

- Vize vysoké integrity. Učte zaměstnance, jak vyvážit integritu a etiku s úspěchem a výkonem.
- Chytrý nábor. Hledejte zaměstnance s dobrými nápady a schopnostmi, kteří dokáží zachovat integritu a zájmy firmy a nepřestanou usilovat o úspěch.

- Rozvoj zaměstnanců. Koučujte a školte zaměstnance na cestě za rovnováhou.

- Řízení motivace a výkonnosti. Oceňuje, uznávejte a vyzdvihujte inteligentní zaměstnance s vysokou integritou.
- Odměňování. Dobře placení a uznávaní zaměstnanci nepotřebují politikaření, aby dosahovali prosperity.

- Interní komunikace. Prezentace top managementu, webové stránky, marketingové a obchodní standardy a další firemní materiály by měly odpovídat politické vizi firmy.

- Plnění slibů. Chytrý vůdce by měl vědět, že jakékoli snahy o vybudování vysoce integritní firemní kultury selžou, nechá-li se svést tlaky nebo mocí ke krátkodobým ziskům.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com