Sedm mýtů "hodných" týmů

Americký manažerský konzultant a autor knihy s názvem „Nice Teams Finish Last“ Brian Cole Miller upozorňuje, že to, co na první pohled vypadá jako příjemná týmová spolupráce, může ve skutečnosti být jen iluzí a skončit špatně. Myslí tím pracovní skupiny, které věří, že jejich úspěch závisí na tom, aby k sobě jednotliví členové byli neustále milí. Ty podle něho podléhají sedmi základním mýtům týmové práce. Jakým?

Pouze se mezi sebou chválíme a děláme to často

Týmy, v nichž pro sebe mají lidé jen pozitivní zpětnou vazbu, podle Millera sdílejí jen polovinu skutečnosti. Konstruktivní kritika se pak objevuje pouze v soukromých rozhovorech a ke kritizovaným členům týmu se nedostane. Vzájemně si nepomáhat k lepším výkonům je ale chyba.

Soustředíme se na svůj úkol a nenecháme se odradit pochybovači

Soustředění na vytyčený úkol je na místě. Neznamená to však nevěnovat pozornost někomu, kdo upozorňuje na možná rizika. Přijímat jen stejné myšlenky a pracovní styly není moudré.

Klienti nás mají rádi, protože vždy najdeme způsob, jak jim vyhovět

Důležité je zamyslet se, zda se spíše nejedená o strach odmítnout, který může vést k oddalování skutečně důležité práce a ztrátě dobré pověsti.

Respektujeme silné stránky, které každý člen přináší do týmu

Některé týmy mají za to, že není na místě pochybovat o sobě a klást si nové výzvy. Rozhoduje například vždy vůdce. Ve skutečnosti to však může vést k odmítání odpovědnosti za rozhodnutí nebo vyloučení nových či nižších pracovníků z rozhodování bez ohledu na jejich kvalifikaci či zkušenosti.

Zdržujeme se zbytečných konfliktů a konfrontací

Konfrontace nemá v některých týmech místo, protože všichni spolu vycházejí a chovají se k sobě hezky. Reálnější však je, že problémy zametají pod koberec, a nikdy je tudíž nevyřeší.

Jsme otevření, pružní a neformální

Týmy, které o sobě tvrdí, že se nezatěžují vytýčením rolí a odpovědností, ale naopak zachovávají pružnost ve výkonu práce, většinou nejsou schopny dělat reálná rozhodnutí.

Jsme efektivní, protože se nezatěžujeme emocemi

Týmy, které neztrácejí čas mluvením o emocích a soustředí se pouze na úkoly na úkor interpersonálních vztahů, nemohou být dostatečně efektivní.


-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association