Šéf nebo kamarád?

Povýšení do managementu je velký zlom, který ale také může rozbít vaše přátelské vztahy v práci. Mladí manažeři musí čelit ve své nové roli obtížným výzvám, jako naučit se delegovat a udržet disciplínu. Ale pro nově povýšené přináší dohlížení na bývalé vrstevníky unikátní problém: Manažer musí přeměnit přátelství s kolegy v upřímný vztah nadřízeného k podřízeným. Přizpůsobit se nové sociální dynamice může být nejtěžší částí jeho práce. Například vědět, jak se stýkat s podřízenými, ale neříct příliš mnoho, může být matoucí. A jak si udržet důvěru svých přátel, když nad nimi máte moc?

Existují strategie, které tuto sociální přeměnu usnadní. Noví manažeři nemusí přerušit všechny vazby s lidmi, které mají rádi. Aby se vyhnuli nesprávným očekáváním ze strany přátel, je důležité si s každým z nich otevřeně promluvit o druzích věcí, o kterých s nimi můžete a nemůžete mluvit. Často jsou to zaměstnanci, kteří si chtějí vytvořit odstup od nového šéfa. Nový manažer pak má ještě přátele mimo podnik. Také má možnost tyto přátele a jiné manažery požádat o radu a podporu. Při přátelení se s podřízenými je důležité udržet hovor u témat jako rodina a mimopodnikové aktivity. Výhodou je, že manažer povýšený v rámci podniku, má často větší počáteční důvěru než nějaký externí vetřelec. A na tom se dá stavět.

-ba-

Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal