Šest klíčů ke spolupráci

Tamara J. Ericksonová, prezidentka americké konzultační společnosti Concours Institute a spoluautorka knihy Osm způsobů pro vybudování spolupracujících týmů, popisuje v článku šest strategií, jak podpořit spolupráci. Vychází přitom z aktuálních výzkumů, jak nejlépe vytvořit prostředí, které podpoří spolupráci – klíčovou součást úspěšných globálních firem.

- Investujte do postupů propagujících osobní vztahy. Osobní vztahy a důvěra se vždy počítají. Úspěšné firmy vytvářejí co nejvíce příležitostí pro osobní setkávání lidí navzdory fyzicky vzdáleným pracovištím.

- Modelujte spolupracující chování na vedoucí úrovni. Soustřeďte se zejména na neformální mentorování. Je velmi důležité, jak se chovají vedoucí pracovníci a jak neformálně jednají s druhými.

- Soustřeďte HR investice do vytváření silného smyslu pro komunitu. Využívejte procesů dosazování do funkcí a rotací. Jedním z nejdůležitějších úkolů HR je budovat komunitu prostřednictvím postupů, které rychle začlení zaměstnance do skupiny a budou vycházet z osobních kontaktů.

- Vybírejte zaměstnance, kteří preferují pracovní prostředí založené na spolupráci. Ne každý chce spolupracovat. Váš proces screeningu a náboru zaměstnanců by měl odrážet tuto prioritu.

- Vybírejte vůdce, kteří vynikají v řízení úkolů i vztahů. Mít pouze jednu z těchto dovedností pro úspěšné řízení týmu nestačí.

- Školte zaměstnance v nezbytných dovednostech. Jde především o konstruktivní komunikaci, vnímavé dotazování, řízení programů apod. Investice do školení by měly pomoci ke zdokonalení jak v dovednostech týkajících se vztahů, tak plnění úkolů.

-kk-
Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online