Šest nejčastějších důvodů vedoucích k syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je strašákem v celé řadě oborů. Vede k neefektivní práci, nezájmu o práci ze strany zaměstnance, a v nejhorším případě i k jeho psychickému zhroucení. Naučte se předcházet vyhoření u vašich zaměstnanců a zapracujte na eliminaci následujících šesti nejčastějších důvodů, které k vyhoření vedou.

Ilustrační snímek

Neschopnost ovlivnit dění

Podle HR Morning často lidé, kteří vyhoří, cítí, že nejsou schopni ovlivnit svoji práci ani dění kolem sebe, že nemají moc nad svými skutky a že jejich názor nikoho nezajímá. Proto je potřeba zaměstnance zapojovat do rozhodování i do dění ve firmě.

Nejasná pravidla

Lidé nejlépe pracují, pokud mají jasně daná pravidla a ví, co se po nich chce. Pokud zaměstnanci nemají jasno v tom, co se po nich očekává, vede to k frustraci a nedorozumění.

Špatné vztahy na pracovišti

Pracoviště by mělo na zaměstnance působit bezpečným a otevřeným dojmem. Pokud se na pracovišti nachází člověk, který ostatní šikanuje nebo vytváří toxickou atmosféru, stres z dané situace se po čase nahromadí a u zaměstnance může vést až k vyhoření.

Stres

Stresové prostředí není dobré ani pro fyzický, ani pro psychický stav pracovníků. Eliminujte stres, případně nabídněte pracovníkům efektivní možnosti, jak s ním bojovat.

Žádná podpora

Pracovník by měl vědět, že se v případě potřeby může na někoho v rámci firmy obrátit. Pokud se cítí izolovaný a ví, že při případných osobních a pracovních problémech se mu ze strany managementu žádné větší podpory nedostane, negativně se to projeví na jeho psychickém stavu.

Nesrovnaný pracovní a osobní život

Nevybalancovaný osobní a pracovní život působí silně negativně na obě dvě složky života daného pracovníka a dříve nebo později může vést k syndromu vyhoření.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning