Šest nejčastějších důvodů vedoucích k syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je strašákem v celé řadě oborů. Vede k neefektivní práci, nezájmu o práci ze strany zaměstnance, a v nejhorším případě i k jeho psychickému zhroucení. Naučte se předcházet vyhoření u vašich zaměstnanců a zapracujte na eliminaci následujících šesti nejčastějších důvodů, které k vyhoření vedou.

Neschopnost ovlivnit dění

Podle HR Morning často lidé, kteří vyhoří, cítí, že nejsou schopni ovlivnit svoji práci ani dění kolem sebe, že nemají moc nad svými skutky a že jejich názor nikoho nezajímá. Proto je potřeba zaměstnance zapojovat do rozhodování i do dění ve firmě.

Nejasná pravidla

Lidé nejlépe pracují, pokud mají jasně daná pravidla a ví, co se po nich chce. Pokud zaměstnanci nemají jasno v tom, co se po nich očekává, vede to k frustraci a nedorozumění.

Špatné vztahy na pracovišti

Pracoviště by mělo na zaměstnance působit bezpečným a otevřeným dojmem. Pokud se na pracovišti nachází člověk, který ostatní šikanuje nebo vytváří toxickou atmosféru, stres z dané situace se po čase nahromadí a u zaměstnance může vést až k vyhoření.

Stres

Stresové prostředí není dobré ani pro fyzický, ani pro psychický stav pracovníků. Eliminujte stres, případně nabídněte pracovníkům efektivní možnosti, jak s ním bojovat.

Žádná podpora

Pracovník by měl vědět, že se v případě potřeby může na někoho v rámci firmy obrátit. Pokud se cítí izolovaný a ví, že při případných osobních a pracovních problémech se mu ze strany managementu žádné větší podpory nedostane, negativně se to projeví na jeho psychickém stavu.

Nesrovnaný pracovní a osobní život

Nevybalancovaný osobní a pracovní život působí silně negativně na obě dvě složky života daného pracovníka a dříve nebo později může vést k syndromu vyhoření.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning