Šest typů vedoucích, kteří působí ve firmě toxicky

Být dobrým vedoucím sebou nese řadu požadavků a dovedností. Některé z nich se dají naučit, některé musí být vrozené. Žádný člověk není dokonalý a to platí i o vedoucích. Je ale špatně, pokud je nějaký manažer natolik špatný, že působí na svůj tým destruktivně a na své okolí toxicky. Jakých typů vedoucích byste se měli obávat?

Typ č. 1: Manažer neschopný ostatní motivovat

Podle Recruiter.com musí manažer umět ostatním předat jasnou vizi, na kterou se mají upínat, i jednoznačné představy o tom, co se od jednotlivých pracovníků očekává. Pokud není skrz tyto nástroje manažer schopen své podřízené takto motivovat, je to velký problém.

Typ č. 2: Vedoucí, který si jde vlastní cestou

Manažer týmu musí i přes svá určitá specifika dbát na priority firmy a měl by postupovat v souladu s hodnotami a kulturou celé společnosti. Nesmí jít svým přístupem proti těmto pravidlům a stavět tak své podřízené do šachu.

Typ č. 3: Manažer, který nerespektuje ostatní

K manažerské funkci patří i určitý respekt vůči osobám, se kterými daný vedoucí jedná. Dobrý manažer by navíc měl být schopen přizpůsobit se lidem, se kterými v určitou chvíli mluví, a měl by s nimi jednat s určitým respektem.

Typ č. 4: Člověk, co se nevyzná v daném oboru

Vedoucí týmu může mít sebelepší soft skills, ale pokud mu chybí teoretické, technické nebo praktické znalosti z daného oboru, může se jednat o nepřekonatelný handicap, který mu zabraňuje dostatečně predikovat budoucí vývoj a být efektivním vedoucím.

Typ č. 5: Nekonzistentní manažer

Manažer týmu nesmí měnit nečekaně svá stanoviska a jeho podřízení by měli vědět, co se od nich z jeho strany očekává. Pokud je vedoucí nekonzistentní, používá různá měřítka na různé lidi anebo mění své názory, vytváří tak velmi nepříjemné pracovní prostředí pro členy svého týmu.

Typ č. 6: Ten, co nejde ostatním příkladem

Neboli ten, kdo káže vodu a pije víno. Principy a požadavky, které manažer vyžaduje od svých podřízených, musí daný vedoucí sám dodržovat, jinak ztratí veškerý respekt a jeho požadavky ztratí na efektivitě.

 

-mm-

Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com