SHRM: 10 trendů v řízení globální pracovní síly

Ředitel globálních programů Society for Human Resource Management (SHRM) Howard Wallack prezentoval na únorové konferenci HRPA 2011 v kanadském Torontu 10 trendů v řízení globální pracovní síly pro letošní rok.

1. Důležitost globalizace a integrace trhů

Firmy budou stále větší a globálnější, budou řešit svůj provoz ve více zemích než dnes. Budou se muset připravit na to, že žijeme ve světě se stále méně hranicemi.

2. Talent management

Hledání a udržení talentů zůstává zásadním předpokladem udržitelnosti firem.

3. Virtuální práce napříč funkcemi a místy

Virtuální práce bude posilovat, s čímž půjde ruku v ruce rostoucí důležitost interkulturní komunikace, obchodní etiky a organizační efektivity.

4. Prozatímní charakter globální angažovanosti zaměstnanců

Masivní a opakované propouštění narušilo pocit bezpečí v globální pracovní síle. Firmy tak budou muset pracovat na obnovení důvěry a hrdosti svých lidí.

5. Zvýšený tlak na schopnost adaptability globální funkce HR

HR bude stále důležitějším spojovacím prvkem mezi centrálami firem a jejich zahraničními provozy. V současné chvíli řídí HR příliš mnoho iniciativ s průměrnými výsledky.

6. Zásadní změna motivačních faktorů pro získání a udržení zaměstnanců

V důsledku ekonomické nejistoty přetrvávají rozdíly v tom, co firmy mohou nabídnout, a v tom, co má pro zaměstnance skutečnou hodnotu.

7. Národní protekcionismus

V řadě zemí bude pokračovat trend ochranářství lidského kapitálu v netarifních, národních formách.

8. Globálních mobilita pracovníků s vysokou hodnotou

Nadnárodní společnosti budou pokračovat v omezování náboru nových lidí a přesouvání talentovaných zaměstnanců v rámci své vlastní pracovní síly.

9. Úspěch firem z rozvojových ekonomik

Firmám, které vznikly v rozvíjejících se ekonomikách, se bude na globálním trhu nadále dařit.

10. Zvýšený zájem o měření HR aktivit

Sílící poptávka po měřicích nástrojích může vyústit v globální standardy pro popis, předvídání a vyhodnocování kvality a vlivu HR postupů na produktivitu zaměstnanců. Zároveň však globalizace žádá také měřítka s větší kulturní citlivostí.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder