Síla slova

Komunikace je jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme svoje pocity, postoje, přání a potřeby. Víme rovněž, že není jen slovní komunikace, nýbrž také neverbální. Slovní komunikace zůstává však stěžejní a na její schopnosti velkou měrou záleží i úspěch jakýchkoli aktivit.

Základní podmínkou správné komunikace je vědomí, že nezáleží jen na tom co říkáme, ale i jak to říkáme. Proto musíme volit určitou strategii vyjadřování. Všeobecně se dnes považuje za dominantní metodu tzv. asertivní chování, kde často docilujeme svých záměrů i určitou slovní lstí, kdy klademe své požadavky do úst oslovenému protějšku. Na druhé straně je však důležitá i stavba jednotlivých vět, která do jisté míry může ovlivnit i sebedůvěru a celkovou psychickou složku partnera a přímo ho tak navést k našim požadavkům.

Jednotlivé způsoby komunikace mohou v každém případě ovlivňovat dosažení vytčeného cíle buď pozitivně, nebo naopak zhoubně. Zejména pro manažery a jiné vedoucí pracovníky je proto důležité, aby se nad svojí formou komunikace zamýšleli a příslušně se v ní školili. Nelze ovšem popřít, že komunikativní projevy závisejí do jisté míry na charakterových a emočních rysech každé osobnosti, a proto i jejich formy musí být cvičeny přísně individuálně, s přihlédnutím k daným, často geneticky určeným vlastnostem každého člověka.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz