Silná firemní kultura nemusí být nákladná

Ilustrační snímek

Nemusíte být Google nebo Apple, abyste mohli svým zaměstnancům nabídnout skvělou firemní kulturu. Existuje totiž celá řada iniciativ na podporu příjemné a úspěšné firemní kultury, které pro firmu neznamenají žádné přímé náklady. Lze ji budovat i s minimálními náklady, a to jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. Sedm praktických tipů, jak vytvářet klidná a produktivní pracoviště, přinesl server Fastcompany.com.

Vytvářejte pravidla pro většinu

Pravidla pracoviště je třeba vytvářet tak, aby zajistila největší možnou autonomii většině vašich zaměstnanců, kteří jsou motivovaní, profesionální a tvrdě pracují. Nezatěžujte je pravidly vytvářenými pro cca 5 % těch, kteří z principu postrádají motivaci či disciplínu.

Nepracujte od rána do noci

Spíše než na čas se soustřeďte na výsledky práce, snažte se o co největší flexibilitu.

Zastavte nadávání

Budujte kulturu, v níž bude zapovězeno nadávat na zákazníky, kolegy či cokoli dalšího. Možná vás překvapí, jak velkou změnou bude vyjadřování myšlenek namísto zjitřených emocí.

Umožněte sdílení zkušeností

Umožněte svým lidem, aby se stali skutečnými odborníky na svou práci tím, že jim dáte přístup k nejnovějším postupům a možnost pravidelně sdílet zkušenosti s kolegy.

Mluvte o budoucnosti

Zajímejte se o kariérní cíle vašich lidí v horizontu pěti až deseti let. Na základě toho jim pak pomáhejte těchto cílů dosahovat.

Nechte zaměstnance samostatně pracovat s jejich energií

Každý zaměstnanec má svůj vlastní metabolismus, svá vlastní období aktivity a útlumu. Proč například neumožnit krátké zdřímnutí?

Projevujte uznání každý den

Chování, které chcete, aby zaměstnanci opakovali, odměňujte pochvalou alespoň dvakrát týdně.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company