Silný vůdce obstojí

Silné vůdcovství může být rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem, zejména na dnešních problematických pracovních trzích. V době, kdy vzrůstají obavy z ekonomické recese doprovázené rostoucími cenami pohonných hmot a potravin, by se firmy měly soustředit na své nejdůležitější zdroje, přizpůsobovat se tržním podmínkám a udržet si jasný směr.

Důležité je, aby vůdcové dokázali stanovit jasné a přesvědčivé vize a byli otevření a upřímní v motivaci svých týmů. Talentovaní vůdcové si uvědomují, že zásadní roli hrají dobré vztahy se zaměstnanci, jakožto platforma solidních pracovních výkonů. Jakmile nebude důvěra a respekt, firma se ocitne v krizi.

Článek shrnuje pět základních věcí, na které si zaměstnanci stěžují u svých zaměstnatelů.<

- Šéfové, kteří sbírají slávu a neuznávají podíl svých zaměstnanců na úspěchu.

- Nedostatek interní komunikace o tom, kam firma směřuje.

- Manažeři, kteří mají viditelné absence a nenahrazují si je.

- Protekcionářství mezi zaměstnanci.

- Šéfové neschopní efektivně vést a motivovat zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine