Simulace firmy, která vás pohltí, až ztratíte pojem o čase

Lidé se lépe učí, pokud je pro ně učení zábava. Na to poukazoval už Jan Amos Komenský a jeho „Škola hrou.“ Princip, který funguje po staletí, má dnes možná mnohem větší váhu, než by se mohlo zdát.

Simulace firmy.

Nudným osmihodinovým školením a „jen poslouchání“ už odzvonilo. Zaměstnanci chtějí zažít něco nového a osvěžujícího, oprostit se od stereotypu v kanceláři. Při učení se bavit.

Na tomto principu jsou postaveny i simulační hry společnosti ineo.click, které kromě zábavné formy sází na tzv. satelitní obraz – náhled na fungování firmy jako celku, a také na jedno čínské přísloví, které říká, že více než posloucháním a sledováním se člověk naučí, když sám něco dělá.

Náš „Chaos“

Jednu simulaci chodu firmy jsem měla možnost poznat právě na vlastní kůži. Přítomní účastníci, skládající se z manažerů, marketingových pracovníků, vedoucích výroby nebo zaměstnanců v oblasti pojišťovnictví, se rozdělili na pět skupin. Každá z nich představovala fiktivní společnost. V daných skupinách jsme usedli k obrovským dotykovým tabletům položeným na stolech. Spousta čísel, sloupců, tabulek a ikon přivedla naši skupinku k jednoznačnému názvu firmy – „Chaos“. Všech pět firem začínalo na stejné výchozí pozici.

Vedoucí dvoudenního kurzu, Jakub Guttner a Petr Skokan, proto v úvodu vysvětlili systém, jednotlivé položky, cíle a strategie, které je možné si stanovit. Abychom se do simulace dostali, první rok vedla „vláda“ (tedy oba naši lektoři) „centrálně řízenou ekonomiku“. Příkazy tedy přicházely shora a my se tak mohli pomalu, ale jistě, zaučit a zjistit, jakým směrem se bude naše firma ubírat, kdo bude výkonný ředitel nebo kdo povede finance.

Plánování, strategie, boj

Každý rok bylo potřeba vyřešit všechny oblasti businessu. Tak jsme museli například vyřešit úroky a úvěry, režie budov a technologií, pohledávky a závazky, placení mezd či naplánovat řízení lidských zdrojů. O něco později jsme zase mohli investovat třeba do marketingu nebo nových licencí, aby naše firma nabyla důvěryhodnosti a budovala si jméno na trhu. Tam jsme nabízeli produkt „čtverce“, i když později bylo možné vyrábět i jiné, složitější tvary, což ale nebyl případ naší firmy.

Po skončení prvního roku následovala analýza řešící potřebnou dílčí teorii pro další fungování naší firmy. Bavili jsme se například o tom, co patří do účetní rozvahy, jaké jsou ukazatele financování nebo jak měřit hodnotu jednotlivých firem. Nicméně co bylo nejdůležitější, byly tendry na nové zakázky, tedy soutěže o to, jaká společnost získá kterého zákazníka. Záleželo na stanovené ceně za kus, kvalitě, ale třeba i zemi, ve které se bude zakázka realizovat. A leckdy to byly velmi těsné souboje, kdy o získání zakázky rozhodla třeba i jen drobná změna ceny.
Hlavními starostmi v novém roce, tentokrát už řízeném našim týmem, bylo dobré naplánování výroby, ohlídání financí, splácení půjček, rozvrhnutí toho, kam je třeba najmout nové lidi nebo kdy a kolik zboží má kamion odvézt.

Naše firma Chaos zvolila poměrně odlišnou strategii od ostatních. Rozhodli jsme se neinvestovat do nových produktů, které bychom mohli vyrábět a prodávat, ale zůstali jsme u toho jednoho původního a nejjednoduššího. Díky zakoupení průzkumů trhů jsme dospěli k závěru, že za rok, dva, tři bude po našem zboží výrazně rostoucí poptávka především v zahraničí. Proto jsme se soustředili na tendry hlavně mimo Českou republiku. Dařilo se nám, dokud jsme zakázky vyhrávali. Chaos ale po pár simulovaných letech zamířil tam, kde začal – v chaosu. Získali jsme méně zakázek, než jsme doufali, a už to šlo z kopce.

Vtáhnutí do děje

Už během prvního dne vás simulace naprosto pohltí. Není divu, že po setkání druhý den jsme s týmem okamžitě po pozdravu neřešili nic jiného, než tu naši skvělou strategii a co každého napadlo nového. Osobně se mi líbila interakce mezi vedoucími kurzu a všemi účastníky. Uvedli ji tím, že na dotazy budou odpovídat pouze dotazem, takže člověk si na vše musel pomalými krůčky přijít sám, což je podle mě mnohem cennější.

Kromě simulace chodu firmy se člověk dozvěděl leccos o účetnictví, podnikové ekonomice či investicích. Z mého pohledu simulace chytla skutečně každého v místnosti a pokud bych osobně měla příležitost pokračovat i v dalších letech fungování firmy, byla bych opravdu napjatá, kam bychom s naší strategií došli.

Chcete získat „satelitní pohled” na vaši firmu a na to, k čemu vede rozhodnutí v každé z oblastí jejího fungování, od lidských zdrojů přes úvěry až po ceny a investice? Chcete se u toho zároveň pobavit? Jste ten typ člověka, který se raději všechno naučí praxí, nikoliv z knížek? Pak je pro vás simulace Řízení firmy jako dělaná.


Zúčastněte se některé ze simulačních her vyvíjených společnosti ineo.click:

Simulace banky
Simulace řízení firmy
Simulace telekomunikační firmy