Širší pravomoci zaměstnanců jako cesta k vyšší efektivitě práce

Mnoho manažerů s autoritářskými sklony se mylně domnívá, že efektivity práce u jejich podřízených lze dosáhnout skrz mikro-management a skrz co nejpřesnější a nejpodrobnější instrukce zadávené jednotlivým pracovníkům. Tento systém ale nebere v úvahu specifika jednotlivých zaměstnanců ani jejich motivaci dělat práci „sami za sebe“, a proto nefunguje. Nástrojem k vyšší efektivitě práce nejsou přesnější instrukce a pravidla, ale naopak rozšířené pravomoci řadových zaměstnanců.

Ilustrační snímek

Možnost proaktivně řešit své potřeby

Podle Training Zone jsou širší pravomoci svěřené zaměstnancům způsob, jak zajistit, že tito zaměstnanci budou schopni následně proaktivně řešit své potřeby a požadavky, aniž by byli svazováni tím, co jim diktuje jejich manažer. Problém je totiž v tom, že žádný člověk se stoprocentně neubrání subjektivnímu zkreslení vnímání dané situace. Každý manažer tak dává svým podřízeným instrukce, které odpovídají tomu, jak oni sami vnímají danou situaci, a nenechávají prostor podřízeným k tomu, aby situaci vyřešili pomocí nástrojů, které jsou jim blízké a které odpovídají jejich přístupu a osobnosti. Tím, že jsou zaměstnancům rozšířené pravomoci, o těchto věcech mohou rozhodovat sami a najít tak ideální řešení.

Obecné nastavení pravidel

Staré rčení říká, že když ulovíte člověku rybu, nasytíte ho na den, a když jej naučíte lovit ryby, nasytíte ho na celý život. Pokud se manažeři snaží o mikro-management svých podřízených, vždy budou muset určovat nová a nová pravidla a postupy pro jednotlivé případy, se kterými se zaměstnanci setkají. Mnohem efektivnější a smysluplnější tak je nastavit obecný rámec pravidel a naučit řadové pracovníky s tímto systémem pravidel pracovat tak, aby si v konkrétních situacích odvodili, co mají dělat a čeho by dle očekávání a priorit společnosti měli dosáhnout.

Důvěra a osobní odpovědnost

Výše zmiňované systémy samozřejmě vyžadují určitou důvěru vedení vůči zaměstnancům. Část odpovědnosti se totiž předáním pravomocí snímá z manažerů a dává se jednotlivým pracovníkům. Ne všichni lidé o větší odpovědnost stojí a vždy je nutné parametry rozšíření pravomocí individuálně konzultovat s jednotlivými zaměstnanci a ujistit se, že chápou, co pro ně větší pravomoci znamenají, a že jsou ochotni přijmout větší odpovědnot za svoje činy i případné chyby.

 

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone