Skrytá rizika budování týmu

Utužování týmu může firmy stát více než den venku. Rizika těchto dní zvyšuje například alkohol a nejrůznější nebezpečné aktivity, především sportovní. Protože jsou zaměstnavatelé za své zaměstnance zodpovědní i na těchto akcích, měli by se předem dobře připravit.

- Předem určete rizika, která vyplývají z aktivit, jimž se budete věnovat.

- Ujistěte se, že všem se předem dostane adekvátního školení.

- Vždy dejte zaměstnancům na výběr, zda se chtějí zúčastnit.

- Nechte zaměstnance podepsat prohlášení, že firma nebude odpovídat za jeho nezodpovědné chování.

- Sepište detaily všech aktivit a předem s nimi seznamte účastníky.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone