Sociální identita na pracovišti

Rozdíly v sociální identitě zaměstnanců hrají důležitou roli v každodenním chodu pracovišť. Mnoho manažerů si navíc stále neuvědomuje, jak právě sociální identita ovlivňuje jejich vůdcovství a tím i práci ostatních. K nejčastějším konfliktům vedou kulturní rozdíly mezi rasami a národnostmi. Článek uvádí příklad britské společnosti, která přesunula část svých zaměstnanců do nové kanceláře ve Španělsku. Zatímco britští zaměstnanci byli zvyklí chovat se na pracovišti velmi neformálně (jíst u pracovního stolu, zouvat si boty apod.), Španělé považovali jejich přístup za nezdvořilý.

Podobné situace mohou výborně posloužit jako katalyzátory nebo spouštěče budoucích změn. Dříve, než ve vaší firmě dojde k něčemu podobnému, byste tomu však mohli předejít pomocí následujících tipů:

- Zamyslete se nad svými zkušenostmi z práce. Pracovali jste s někým odlišného pohlaví, rasy, kultury, náboženství, socioekonomické situace nebo sexuální orientace? V čem to bylo jiné?

- Pamatujete si případy, kdy rozdíly v sociální identitě způsobily přílišný tlak nebo rozpaky? Vzpomínáte si na nějaký konflikt?

- Jak můžete vy nebo ostatní členové vaší organizace přispět ke konstruktivnějšímu zvládání sociálních rozdílů?

- Pamatujete si situaci, kdy rozdíly v sociální identitě vedly k pozitivním výsledkům – pro jednotlivce nebo organizaci?

- Co můžete ve své roli udělat pro lepší přizpůsobení se sociálním rozdílům na pracovišti?

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership